Košice

UPJŠ v Košiciach otvorila svoje brány aj deťom zo sociálne vylúčených skupín

Obľúbená detská univerzita sa začala v pondelok 8. júla 2019 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po týždni spoznávania univerzity bude pre viac ako 70 detí pripravená slávnostná promócia 9. ročníka Univerzity bez hraníc, ktorá sa uskutoční v piatok 13. júla 2018 o 14.30 hodine v aule prof. Prasličku.

Oproti projektom podobného charakteru je Univerzita bez hraníc koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelávania deťom pochádzajúcim aj zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť rozvoj ich talentu, schopnosti a zručnosti. „Výnimočnosť formátu našej detskej univerzity spočíva v tom, že sa na ňom pravidelne zúčastňujú aj deti z Centier pre deti a rodinu. Našou snahou je pomáhať začleniť tieto znevýhodnené skupiny do detského kolektívu bez toho, aby sa v priebehu realizácie projektu prihliadalo na tento handicap. Sme vďační, že nám dovolia byť súčasťou ich sveta,“ uviedla koordinátorka projektu Univerzita bez hraníc a vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou Mgr. Adriana Sabolová. Deviateho ročníka detskej univerzity sa zúčastní 10 detí z viacerých detských domovov Košického samosprávneho kraja.

Žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl ponúka UPJŠ v Košiciach zaujímavý program. Každý z účastníkov Univerzity bez hraníc dostane pri úvodnej registrácii skriptá, index, tričko a šiltovku, ktoré nosia počas celého trvania podujatia. V priebehu piatich dní spoznávajú malí nadšenci vysokoškolský život formou interaktívnych prednášok vysokoškolských pedagógov piatich fakúlt UPJŠ a univerzitných pracovísk. Program býva zvyčajne dopĺňaný o praktické ukážky a experimenty, prispôsobované veku a záujmom detských účastníkov.

Na Fakulte verejnej správy sa deti dozvedia, prečo je kultúra ako ľadovec. Zamyslia sa nad kultúrnymi stereotypmi a otázkou – „vidíš to, čo vidím ja?“ ako aj kultúrou našej krajiny. Univerzitná knižnica sa zase spoločne s deťmi zatúla do sveta vynálezov.

Na Lekárskej fakulte sa deti zúčastnia kreatívnej školy centrifugovania a získajú nové vedomosti o tom, ako podať prvú pomoc. Vysokoškolskí pedagógovia z tejto fakulty tiež odpovedia deťom na rozličné otázky, napríklad aj na to, na čom všetkom si pochutnajú parazity a prečo sú niektoré tekutiny v organizme farebné. Malí nadšenci získajú užitočné informácie o čistení zubov a zdravej výžive.

S Prírodovedeckou fakultou sa deti „ponoria“ do zaujímavých vedeckých experimentov a zúčastnia sa zábavného kvízu. Spoločne s vyučujúcimi z PF UPJŠ uniknú z matematickej pasce a navštívia počítačový svet. V priestoroch tejto fakulty spoznajú autá poháňané vodíkom alebo slnečnou energiou a deti určite zataja dych pri ukážke živých hadov.

Simulovaný súdny spor ponúkne Právnická fakulta, na ktorej sa už odjakživa „paragrafy sypali a zákon lial“. Žiaci na Univerzite bez hraníc zistia nielen, čo je to právny poriadok a prečo ho potrebujeme, ale aj aké základné práva a slobody v našom živote existujú. Okrem toho sa deti na uvedenej fakulte dozvedia viac informácií o právnych odvetviach.

Na Filozofickej fakulte sa malí zvedavci dozvedia užitočné informácie o predsudkoch, rizikovom správaní a spôsoboch správania v rôznych situáciách. Počas jedného dňa na FF UPJŠ zavítajú najmenší do sveta filmu a nebude chýbať ani jazykový koktail. Zároveň najmenším záujemcom prezradia, kam, koho a prečo volíme.

Každý deň zažijú žiaci jedinečné momenty v univerzitnom cirkuse či na klauniáde s Ústavom telesnej výchovy a športu.

Deviaty ročník Univerzity bez hraníc oficiálne skončí v piatok 12. júla 2019 slávnostnou promóciou za účasti vedenia univerzity, na ktorej získajú deti Diplom o absolvovaní projektu.

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková

Tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore