Košice

Na Zemplíne pribudne v najbližších mesiacoch 22 kilometrov opravených ciest

Košický samosprávny kraj sa na jar tohto roka pustil do opravy cesty III/3661 v smere od Lastoviec cez intravilán obce Michaľany až po križovatku Kazimír -Luhyňa.   Cesta nebola opravovaná 26 rokov a už dlhodobo bola v dezolátnom stave. Vodičov trápili výtlky, pokles vozovky a problémy spôsobovali hlavne časté záplavy, ktoré boli spôsobené zlým odvodnením cesty. K lokálnemu zaplavovaniu dochádzalo najmä na hlavnej križovatke v obci. 

Takmer kilometer dlhý úsek si vyžiadal 120-tisíc eur, ktoré župa financovala zo svojho rozpočtu. Okrem nového asfaltu prešiel opravou aj most a vymenené boli priepusty.

Pokračujeme v napĺňaní stanovených cieľov zrekonštruovať zanedbané cesty v kraji. Táto komunikácia prešla naposledy väčšou opravou v roku 1993, takže urgentne potrebovala nový asfaltový koberec. Verím, že jej opravou sa opäť o čosi zvýši bezpečnosť na našich cestách a prispeje to aj k rozvoju turizmu v tejto lokalite,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Michaľany a ich okolie sú územím na križovatke medzi viacerými atraktívnymi turistickými cieľmi – neďaleko sú nádherné lesy Miliča aj slovenský Tokaj. Na skok odtiaľ aj je do maďarskej časti Slanských vrchov (Zempléni-hegység).

O nutnosti rekonštrukcie hovorí aj starosta obce Michaľany, Zoltán Tarbaj: „ Rekonštrukciu tejto cesty bolo potrebné urobiť už dávno. Sme radi, že sa vďaka Košickému samosprávnemu kraju konečne zrealizovala, pretože cítime zodpovednosť voči obyvateľom Michalian a okolitých obcí. Vynovená komunikácia je prínosom aj pre turistov.“

V opravách ciest na Zemplíne chce Košický kraj pokračovať. V letných mesiacoch by sa mala začať napríklad oprava cesty medzi obcami Bajany a Lekárovce, medzi Vyšným a Nižným Nemeckým, cesty v intravilánoch obce Závadka, mesta Veľké Kapušany, či v obci Lesné. „Okrem toho štartujeme aj ďalšie projekty opráv ciest, na ktoré získal kraj peniaze z Integrovaného regionálneho operačného programu. Rekonštrukcie sa dočká takmer osem kilometrov dlhý úsek medzi Michalovcami a Sobrancami, či o kilometer dlhší úsek vedúci od Michaloviec cez Veľké Kapušany až po Kráľovský Chlmec. Celkovo by sme na Zemplíne mali v najbližších týždňoch opraviť viac ako 22 kilometrov ciest,“ informoval Trnka.

Plánované rekonštrukcie a opravy na Zemplíne:

Názov úseku Náklad Financovanie Dĺžka úseku
III/3754 Bajany – Lekárovce 405 460 € EIB 1,76 km
II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec 3 840 000 € IROP 8,76 km
II/582 Michalovce – Sobrance 1 364 000 € IROP 7,62 km
III/3743 intravilán obce Závadka 52 800 € Rozpočet KSK 0,66 km
III/3805 Vyšné Nemecké – Nižné Nemecké 53 600 € Rozpočet KSK 0,67 km
III/3754 intravilán mesta Veľké Kapušany 41 600 € Rozpočet KSK 0,52 km
III/3754 intravilán obce Lesné 80 000 € Rozpočet KSK 1,0 km
II/552 Most Veľké Raškovce 245 406 € Rozpočet KSK 30,5 m
III/3809 Pinkovce – Záhor 120 000 € Rozpočet KSK 1 km

V Michaľanoch, 19. 7. 2019

JUDr. Anna Činčárová

Hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

Email: anna.cincarova@vucke.sk

Tel: +421 918 766 004

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore