Košice

Prví pútnici zdolali 287 km Svätojakubskej púte na Slovensku

Celkovo sa na púť podujalo 67 pútnikov. Niektorí prešli pár kilometrov alebo aj pár dní. Celú púť prešlo 5 pútnikov, zdolali 287 km, dve pútničky prešli viac než 200 km a štyria pútnici prešli viac ako 100 km. Preto sme na slávnostnom privítaní mohli odovzdať až 11 dekrétov Svätojakubskej cesty na Slovensku.

Svetoznámej Svätojakubskej púte po Španielsku do mesta Santiago de Compostela sa ročne zúčastňuje tisícky pútnikov. Málokto vie, že trasa známej púte je vyznačená aj na Slovensku. Spišská katolícka charita a OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku – Camino de Santiago sa rozhodli, že túto trasu „prebudia“. Trasa vedie z Košíc, cez Levoču a Donovaly až do Bratislavy a odtiaľ až do Santiaga de Compostela. My sme si však pre začiatok vybrali púť kratšiu. Z Košíc po Donovaly. Za touto púťou je pekná myšlienka – cez putovanie a osobný zážitok poukázať na situáciu v sociálnej starostlivosti na Slovensku. Púť na Slovensku je určená pre všetkých nadšených pútnikov rôznych vekových kategórií.

Pútnici vyrážali v utorok, 2. 7. 2019 po sv. omši v Dome svätej Alžbety z Hlavnej ulice v Košiciach, v rytme krásnych melódií gospelovej skupiny Kalich a zvonenia zvonov gotickej katedrály. Postupne prešli cez Gelnicu, Spišskú Kapitulu na Mariánsku horu. V sobotu, 6. 7. 2019, sa pripojili k tisíckam pútnikov na Mariánskej hore. V tento deň pútnici zdolali prvých 100 km pešej púte. Zúčastnili sa otváracej odpustovej svätej omše a večer spolu s Evou Kocanovou, predsedníčkou OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku, porozprávali verejnosti o pútnictve, aké sú možnosti na Slovensku a čo pútnik potrebuje počas púte.

V nedeľu, 7. 7. 2019, po svätej omši slávnostne odomkli trasu Levoča – Donovaly. Predseda Prešovského samosprávneho kraja, Milan Majerský, slávnostne predal pútnické symboly – mušľu a palicu riaditeľovi Spišskej katolíckej charity, Pavlovi Vilčekovi, a zaprial všetkým pútnikom šťastnú cestu. Trasa Levoča – Donovaly bola zatiaľ len na mape a je nám cťou, že odomknutím trasy budú môcť pútnici objavovať krásy nášho regiónu a krajiny.

Po novej trase pútnici kráčali 8 dní. V priebehu týchto dní prešli cez Poprad, Liptovský Mikuláš až na Donovaly – Staré Hory. V pondelok, 15. 7. 2019, dorazili do Starých Hôr, do „cieľa“ kde sa ich slovenská Svätojakubská púť pre tento rok ukončila a spoločne zdolali až 287 km. Na pútnickom mieste Studnička v obci Staré Hory ich slávnostne privítal starosta obce, Marián Gajdoš, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Roman Malatinec a hudobná gospelová skupina Kalich, ktorá pútnikov prevádzala počas ich cesty. Počas púte bol každý deň spestrený rôznymi aktivitami.

KONTAKT PRE MÉDIÁ:
Petra De Campos, oddelenie PR a marketingu SpKCH, 0903 272 579, marketing@caritas.sk

Spišská katolícka charita
Spišská katolícka charita je samostatný právny subjekt Spišskej diecézy, konfederatívne združeným v Slovenskej katolíckej charite. Pôsobí a vyvíja svoju činnosť na území Spišskej diecézy, tzn. v regiónoch Oravy, Liptova a Spiša, príp. na území ostatných diecéz Slovenska alebo v zahraničí, prednostne pri humanitárnej pomoci so súhlasom diecézneho biskupa príslušnej diecézy. Na základe hodnôt kresťanskej lásky k blížnemu a vedomia ľudskej dôstojnosti Spišská katolícka charita pomáha ľuďom, ktorí sa nemôžu sami o seba postarať, či už je to v dôsledku starnutia, fyzického alebo duševného handicapu alebo nepriaznivých sociálnych podmienok. Hlavným poslaním je poskytovať všeobecne prospešné služby všetkým ľuďom bez akéhokoľvek obmedzenia.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore