Tlačové správy

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia v Košiciach

9. septembra si slovenská verejnosť  pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Tento deň  je na Slovensku pamätným dňom. Vláda vojnovej Slovenskej republiky vydala 9. septembra 1941 Nariadenie o právnom  postavení Židov, známe ako Židovský kódex. Ten v 270. paragrafoch ustanovil na Slovensku osobitný právny režim pre občanov židovského vierovyznania, ktorí tak stratili občianske práva. O rok neskôr sa prikročilo k deportáciám židovských občanov do vyhladzovacích táborov. Nariadenie, nadväzujúce na dovtedy prijaté obmedzenia a zákazy, zásadne obmedzovalo občianske, náboženské a základné ľudské práva Židov. Židovský kódex, vypracovaný podľa nacistického vzoru, patril medzi najtvrdšie protižidovské právne opatrenia v Európe.

Prezident SR Rudolf Schuster počas oficiálnej návštevy v Izraeli v roku 2000 prisľúbil, že bude presadzovať schválenie Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Poslanci Národnej rady SR 31. októbra 2001 schválili návrh zákona, ktorý určil 9. september ako Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia na Slovensku.

Združenie ESTER v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave, SNM – múzeum židovskej kultúry a K-13 organizuje v Košiciach v predvečer  Pamätného dňa (8. septembra 2019) premietanie filmu Sobibor, spojené s výstavou. Film aj výstava predstavujú najvýznamnejšie úspešné povstanie Židov v koncentračných táboroch pod vedením  jedného z jeho hlavných organizátorov – Alexandra „Sašu“ Pečerského.

V prvej vlne deportácií, ktorá trvala od marca 1942 do októbra 1942, bolo zo Slovenska deportovaných v 57. transportoch 57 752 Židov. Z toho počtu bolo približne 25 000 zavraždených vo vyhladzovacom tábore v Sobibore.

Počtom 25 000 zavraždených židovských obetí zo Slovenska predstihol Sobibor aj najznámejší vyhladzovací tábor Auschwitz, čím sa čiernymi písmenami zapísal na listinu miest nacistického masového vraždenia, ktoré pre nás, Slovákov, ale aj pre ďalšie národy predstavujú memento toho, čo sa stalo a čo sa už nesmie nikdy zopakovať!

Projekcia filmu Sobibor sa spolu s výstavou uskutoční v nedeľu 8. septembra 2019 o 17:00 hod. v Kasárňach/Kulturparku – budova Alfa, Kukučínova 2 v Košiciach.

Marta Györiová, prezidentka Združenia ESTER

marta.gyoriova@gmail.com    0905508579

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore