Tlačové správy

Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach začne nový akademický rok so zrekonštruovanými internátmi na Medickej ulici

Rekonštrukcia študentských domovov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Medickej ulici je vo svojom závere. V najbližších dňoch prebehnú na internátoch posledné „kozmetické“ úpravy. UPJŠ v Košiciach tak začne nový akademický rok so zrekonštruovanými študentskými domovmi na Medickej ulici č. 4 a 6.

Komplexná a výraznejšia rekonštrukcia uvedených internátov začala ešte v roku 2011. Následne pokračovala v rokoch 2013 až 2017, kedy boli vymenené okná, zrekonštruované elektroinštalácie kuchyne, sociálne zariadenie na internátoch na Medickej 4, atď… S finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 1,8 milióna eur sa v priebehu uplynulých 18 mesiacov uskutočnili ďalšie rozsiahle rekonštrukčné práce.

„Z vlastných zdrojov univerzity boli v študentských domovoch vymenené všetky okná, zrekonštruované sociálne zariadenia, vymenené rozvody teplej a studenej vody, elektroinštalácia, zrekonštruované kuchynky pre študentov, optická sieť a wifi,“ uviedol riaditeľ Študentských domovov a jedální Ing. Jozef Maligda. Vďaka financiám z MŠVVaŠ sa zároveň zateplili študentské domovy, prebehla výmena svietidiel za LED technológiu a zrekonštruovali sa vrátnice, ako aj balkóny a strechy študentských domovov.

„V rámci čerpania pridelenej dotácie na študentské domovy očakávame tento rok sumu vo výške približne 410 tisíc eur. V prípade, ak nám bude pridelená v roku 2019 spomínaná zostávajúca dotácia, je potrebné ešte na dofinancovanie stavby viac ako 730 tisíc eur. Aj o tieto prostriedky budeme žiadať Ministerstvo financií SR. V prípade kladného stanoviska by sme tak získali cenné prostriedky do modernizácie vybavenia izieb,“ dodal rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore