Košice

Prehľad podujatí 38. týždeň – 13.09.2019

PONDELOK           Štátna filharmónia Košice (ŠfK)

16. septembra      ŠfK – riaditeľňa, Dom umenia, Moyzesova 66, Košice

10:00                     Témy TB: 

 •                        51. Koncertná sezóna 2019/2020
 •                        49. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola

                               Hostia TB:

 •                       Lucia Potokárová – riaditeľka ŠfK
 •                       Štefan Iľaš- koordinátor organového festivalu
 •                       Mariana Lechmanova – PR manažér ŠfK

_______________________________________________________

PONDELOK        Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice

16. septembra    Dom umenia – koncertná sála, Moyzesova 66, Košice

11:00 – 12:00      Slávnostné zhromaždenie akademickej obce Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) pri príležitosti  70. výročia založenia     univerzity.

(Po skončení slávnostného zhromaždenia pozývame novinárov na raut v priestoroch Domu umenia)

 Súčasťou osláv 70. výročia vzniku UVLF je séria podujatí:

 • odborná vedecká konferencia ŠKOLA – VEDA – PRAX (17. – 18.9.)
 • záhradná slávnosť (17.9.)
 • uvedenie knihy Zloženie potravín a potravinových surovín (18.9.)
 • Výročné zhromaždenie Vyšehradskej univerzitnej asociácie (18. – 9.)
 • EUROVENOM – medzinárodná herpetologická konferencia (27. – 9.)

Ku všetkým podujatiam bude k dispozícii tlačová správa.

V prípade záujmu o rozhovor s rektorkou UVLF Janou Mojžišovou, resp. akademickými funkcionármi, kontaktujte:

Zuzana Bobriková, hovorkyňa UVLF

0917 869 914 zuzana.bobrikova@uvlf.sk

_________________________________________________________

UTOROK                Štátne divadlo Košice (ŠDKE)

17. septembra       Historická budova ŠDKE – salónik, Hlavná 58, KE

9:00                          Téma TB:

Začiatok jubilejnej 75. divadelnej sezóny 2019/2020

                                  Hostia TB:

 •                          Igor Dohovič – generálny riaditeľ ŠDKE
 •                          Milan Antol – riaditeľ činohry
 •                          Andrii Sukhanov – riaditeľ baletu
 •                          Karol Kevický – riaditeľ opery

________________________________________________________

 UTOROK                Univerzita P. J. Šafárika (UPJŠ)

17. septembra       Rektorát UPJŠ – veľká zasadačka, Šrobárova 2, Košice

15:00                         Téma TB:

60. výročie UPJŠ

Hostia TB:

 •                          prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor UPJŠ
 •                          prof. PaeDr. Martin Pekár, PhD. – prorektor pre vysokoškolské  vzdelávanie, akademické tradície a obrady

________________________________________________________

STREDA                  Univerzita P. J. Šafárika (UPJŠ)

18. septembra       Dom umenia – koncertná sála, Moyzesova 66, Košice

10:00 – 13:00        Slávnostné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ, ktoré sa uskutoční pri príležitosti otvorenia jubilejného akademického roka 2019/2020, spojeného s oslavami 60. výročia založenia UPJŠ a so slávnostnou inauguráciou rektora UPJŠ

_______________________________________________________

ŠTVRTOK              Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity (FEI TUKE)

19. septembra      Dom umenia – 2. poschodie, Moyzesova 66, KE

17:00                        Téma TB:

50. výročie založenia FEI TUKE v Košiciach

                                   Hostia TB:

 •                            prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. – dekan FEI TUKE
 •                            prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. – prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
 •                            doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. – prodekanka pre propagáciu fakulty a zahraničné vzťahy
 •                            doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. – prodekan pre bakalárske a inžinierske štúdium
 •                            doc. Ing. František Babič, PhD. – prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy
 •                            JUDr. Mária Girmanová Homzová – tajomníčka fakulty

_____________________________________________________

INÉ

 DO  ŠKOLY  NA  BICYKLI

Pondelok 16. septembra 2019 o 11:00 hod., Gymnázium Šrobárova, Šrobárova 1, Košicevyhodnotenie kampane Do školy na bicykli v rámci Európskeho týždňa mobility v Košickom samosprávnom kraji za účasti predsedu KSK Rastislava Trnku.

 Bližšie informácie:   JUDr. Anna Činčárová, hovorkyňa predsedu KSK, +421918 766 004

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 O  ŽIVOTE  NEVIESTKY

Utorok 17. septembra 2019 o 16:00 hod., Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) –  regionálne oddelenie, Hlavná 48, Košice –  prednáška Mgr. Dominiky Kleinovej pod názvom Košické nočné motýle – prostitúcia v medzivojnovom období, ktorú VKJB pripravila v spolupráci s Dejepisným spolkom. Prednáška prinesie zaujímavé informácie o živote neviestky pred a po prijatí abolicionistického zákona, ale tiež o tom, ako vyzeral boj proti pohlavným chorobám v meste a aké následky priniesol zákon č. 241/1922. Počas prednášky knižnica predstaví dobovú tlač a archívne materiály s témou prostitúcie. Prednáška bude tiež zameraná na kriminalitu súvisiacu s prostitúciou.

pozvánka_VKJB

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 1. SEMINÁR  OBNOVY  KRAJINY

Streda 18. septembra 2019 o 9:00 hod., Východoslovenské múzeum, Nám. Maratónu mieru 2, Košice – seminár pod názvom Obnov si poškodenú krajinu svojho územia / Úvod do vodohospodárskeho plánovania krajiny v rámci prijatého Programu obnovy krajiny Košického samosprávneho kraja.

 Bližšie informácie:  JUDr. Anna Činčárová, hovorkyňa predsedu KSK, +421918 766 004

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 PRÍBEH  KAŠTIEĽA  POKRAČUJE

Sobota 21. septembra 2019 o 13.30 hod., Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie, Michalovce – slávnostné otvorenie Zemplínskeho múzea v Michalovciach pod názvom Príbeh kaštieľa pokračuje.

 Bližšie informácie:  Mgr. Andrea Štefanová, referent pre komunikáciu s verejnosťou Úradu Košického samosprávneho kraja, +421918 800 498

_______________________________________________________

 OZNAM  RO  SSN

Kancelária RO SSN na Szakkayho ul. č.1 v Košiciach je v septembri 2019 zatvorená kvôli mojej dlhodobej PN.  Všetky informácie Vám budem tak, ako doteraz, posielať priebežne z domu. (Na PN som predbežne do polovice októbra.)

_________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice                     0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore