Aktuality

Vplyv GDPR na mediálne prostredie

Dozviete sa:
– povinnosť vypracovania Internej smernice vo vzťahu k dodržiavaniu nariadenia – dokument, ktorý upravuje v rámci médií/redakcií prácu s osobnými a citlivými údajmi
– zhromažďovanie údajov – čo je potrebné dodržať a aké informácie môžeme zhromažďovať, práca s týmito údajmi, ich elektronická ochrana
– databázami a získavanie informácií z domácich a zahraničných zdrojov (napr. fotografie a videá)- je potrebné po ich získaní/zakúpení naďalej dodržiavať uvedené ustanovenia?
– dokumentácia k udeleniu súhlasu s uverejnením
– Zákon o Reklame a jeho vzťah k GDPR (napr. akým spôsobom s mení označovanie reklamy, potreba archivácie, získavanie súhlasu tretích – osôb)
– Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (akým spôsobom nariadenie mení podstatu a prístup k zákonu)
– lehoty určujúce ochranu osôb
– rozdiely medzi regionálnymi a celoštátnymi médiami (interná dokumentácia, správa, zhromažďovanie údajov atď.)
– čo možno v budúcnosti očakávať, aké zmeny či úpravy a mnoho ďalšieho

Dátum: 1.10.2019
Čas: 13:00 – 15:00/ 16:00 – dĺžka bude závisieť od množstva otázok.
Miesto konania: Karadžičova 2, 811 09  Bratislava

Seminár je určený tak novinárom, ako aj redaktorom, šéfredaktorom a ostatným pracovníkom. Seminár je pre členov SSN bezplatný. Svoje konkrétne otázky týkajúce sa seminára môžete zároveň so svojimi kontaktnými údajmi zasielať na adresu sekretariat@ssn.sk.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore