Tlačové správy

V Košiciach sa bude diskutovať o sociálnej ekonomike

Košický samosprávny kraj (KSK), Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. a Regionálne centrum sociálnej ekonomiky Košice privítajú v dňoch 17. a 18. septembra 2019 zástupcov neziskových a cirkevných organizácii na workshopoch zameraných na sociálne podnikanie.

O sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní sa viac dozvedia účastníci workshopov, ktoré pripravil Košický samosprávny kraj v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. a Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky.

Podujatie sa uskutoční v priestoroch Tabačky Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice v dňoch 17. a 18. septembra 2019.

Zástupcovia Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oboznámia prítomných o základných rámcoch zákona č. 112/2018 Z.z., Michal Smetanka porozpráva niečo o „Dobrých nápadoch “ verzus Zodpovedné plánovanie a Peter Mészáros poskytne návody o tom, ako podnikať v prostredí mimovládnych neziskových organizácií a zodpovie na otázku, či je sociálne podnikanie naozaj pre každého.

Príklady dobrej praxe

Účastníci sa môžu tešiť aj na informácie z fungujúcich dobrých príkladov ako sú projekt Dorka Bags, kde ženy – matky, žijúce v sociálnych centrách Dorka na Slovensku, šijú tašky z odpadovej reklamnej banneroviny a dávajú jej tak druhú, ekologickú šancu a vkusné využitie, alebo Wasco – práčovňa fungujúca na Horehroní, kde sa rozhodli riešiť dlhodobý problém vysokej nezamestanosti, resp. Oáza – Nádej pre nový život n.o., ktorá zachraňuje životy bezdomovcov a rieši zložitú situáciu rodín s väčším počtom detí.

Počas workshopu Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. odprezentuje výsledky projektu ELDORA, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus+.

Každý účastník obdrží príručku „Ako založiť a riadiť sociálny podnik“ a zbierku inšpiratívnych príkladov dobrej praxe. Počas workshopov budú pustené videá natočené vo fungujúcich sociálnych podnikoch.

V projekte bola vytvorená aj vzdelávacia hra zameraná na sociálne podnikanie, ktorej cieľom je zvýšiť motiváciu mladých ľudí zakladať sociálne podniky, ale aj zjednodušiť proces vzdelávania.

Počas stretnutí sa predstaví aj Referát pre integráciu sociálne vylúčených komunít KSK a poskytne informácie o možnostiach podpory a spolupráce s KSK. V neposlednom rade zástupcovia Informačno-poradenského centra odprezentujú aktuálne grantové výzvy pre podporu sociálneho podnikania.

Sociálne podniky v kraji

Na území kraja sa do 12.09.2019 nachádzalo 12 registrovaných sociálnych podnikov, teda až tretina zo všetkých sociálnych podnikov na Slovensku. KSK sa tejto téme venuje dlhodobo – má záujem vytvoriť sociálne podniky v rámci zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Podniky by mali vzniknúť v spolupráci so Strednou odbornou školou (SOŠ) technickou v Košiciach a so špecializovaným zariadením pre seniorov Subsidium Rožňava.

Medzinárodný projekt „ELDORA“ – Vzdelávanie pre miestny rozvoj vidieckych oblastí sa začal realizovať v októbri 2017. Cieľom tohto projektu, ktorý je podporený programom Erasmus+, je posilniť kľúčové zručnosti mladých ľudí v poslednom ročníku na školách (inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy a univerzity), nezamestnaných mladých ľudí a lídrov vo vidieckych oblastiach a pomôcť im tak založiť sociálny podnik.

Vedúcim partnerom v projekte je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

 Viac informácií o workshopoch a o projekte ELDORA:

 

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

Henrieta Kiraľvargová,

henrieta.kiralvargova@arr.sk         T: 055 68 22 817   |   0910 930 777

Strojárenská 3

040 01 Košice

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore