Tlačové správy

Demokratická strana pri príležitosti 75-teho výročia svojho založenia pozýva k celonárodnej diskusii o obnove prosperity Slovenska i dôvery v štát

Pred 75-mi rokmi 17. septembra 1944 evanjelický hodnostár Ján Ursíny predniesol na zjazde KSS prejav v mene zakladajúcej Demokratickej strany (DS), ktorá sa formovala okolo Demokratického bloku zjednotením občianskych odbojových skupín v SNP. Od toho dátumu zoskupenie vystupovalo už často ako DS. Prvým predsedom DS sa stal Ján Ursíny na ustanovujúcom zjazde DS v apríli 1945, ktorý sa po vojne stal povereníkom poľnohospodárstva a po voľbách 1946 podpredsedom prvej Československej povojnovej vlády.

Preto sa 17. september považuje za oficiálny zrod Demokratickej strany a terajšie vedenie DS práve dnešným dňom štartuje celonárodnú diskusiu o budúcnosti Slovenska programom, na ktorom pracovali členovia DS, sympatizanti, priatelia, odborníci i experti na verejný život v oblasti hospodárstva, zdravia, socioekonomického rozvoja, podnikania, životného prostredia, kultúry i demokracie. Výsledkom tejto práce je volebný program 2020 Demokratickej strany, ktorý stojí na štyroch pilieroch:

  • Prvým pilierom je obnova strechy nielen Slovenska, ale celej Európy, aby sme mali čistú vodu, zdravé potraviny a bezpečnú klímu.
  • Druhým pilierom je zdravie a sociálna bezpečnosť pre všetkých.
  • Tretím pilierom je inštitucionálna reforma štátu, aby štát rozvíjali morálne bezúhonní, čestní, pracovití a tvoriví ľudia.
  • Štvrtým pilierom sú spokojní ľudia, ktorí žijú svoj sen v spokojných komunitách, prosperujúcich regiónoch v moderne a efektívne riadenom štáte, v ktorom dostávajú príležitosť všetci, ktorí chcú žiť a radovať sa zo svojho života na základe poctivej práce.

Prvým, teda najvyšším pilierom Programu Demokratickej strany je obnova poškodenej krajiny preto, lebo DS považuje vodu, pôdu, vzduch na planéte Zem, za základom našej bezpečnosti.

Doterajšie všetky politické inštitúty žili z podstaty bez snahy robiť verejnú politiku s  permanentnou obnovou, a preto DS chce prosperitu štátu dosiahnuť rozvinutím zásad modernej ekonomiky, ktorá funguje nie na princípe rozdávania  rýb, ani nie na rozdávaní nástrojov na chytanie rýb, ale na vytvorení verejnej politiky, ktorá dokáže nie len zabrániť vysychaniu krajiny, ale dokáže v nej aj obnoviť „továreň“ na fotosyntézu, ktorá dosiahne hojnosť rýb pre všetkých občanov Slovenska i pre budúce generácie.

Demokratická strana otvára na 75-té výročie svojho založenia celonárodnú diskusiu a pozýva všetkých ľudí dobrej vôle spolupracovať na finalizácii tohto Programu. Diskusia štartuje dnešným dňom a bude trvať 2 týždne. Dňa 5. októbra 2019 bude tento volebný program preložený na schválenie Snemu Demokratickej strany.

Tento Program bude základom obnovy Slovenska. Celý program je zverejnený na www.demokratickastrana.sk

Michal Kravčík, predseda Demokratickej strany, 0905 482 099,

Peter Jurík, podpredseda Demokratickej strany, 0905 406 211

e-mail kontakt : ds@demokratickastrana.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore