Tlačové správy

Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan vystúpil na 49. schôdzi Národnej rady SR

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan využil oprávnenie, ktoré  mu je z titulu jeho funkcie dané ustanovením § 28 ods. 2 Rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a požiadal o možnosť osloviť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“). V národnej rade vystúpil dnes dopoludnia vo veci, ktorú považuje z hľadiska efektívneho fungovania Ústavného súdu Slovenskej republiky a zaistenia účinnej ochrany ústavnosti za mimoriadne dôležitú – vo veci voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Predseda ústavného súdu Slovenskej republiky vo svojom vystúpení okrem iného konštatoval, že vzhľadom na neúplnosť pléna (na ústavnom súde je aktuálne len 7 z 13 sudcov), vysoký nápad podaní a zvyšujúci sa počet nepridelených podaní je významne narušené právo navrhovateľov na prístup k ústavnému súdu a právo na  prejednanie veci pred ústavným súdom v primeranej lehote.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na ústavnom súde si dovolím apelovať, aby ste na tejto schôdzi zvolili potrebný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu a svojim rozhodnutím prispeli k zabezpečeniu riadneho chodu tohto ústavného orgánu.“, uviedol predseda ústavného súdu Ivan Fiačan v závere svojho vystúpenia.

Celý text prejavu nájdete tu.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť  hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore