Tlačové správy

Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan sa zúčastnil konferencie konanej pri príležitosti 30. výročia 17. novembra 1989

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan sa dnes zúčastnil na konferencii s názvom „Pravda, lož a sloboda prejavu: 30 rokov po páde totality“ organizovanej Fakultou masmédií Paneurópskej vysokej školy a Ústavom štátu a práva SAV pri príležitosti 30. výročia 17. novembra 1989.

Na pôde Rektorátu Paneurópskej vysokej školy v Bratislave vystúpil s príhovorom o práve na ochranu pred cenzúrou ako základnom politickom práve v kontexte rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť  hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore