Aktuality

Prvý dotyk so slobodou – Knižnica Jána Bocatia pozýva na výstavu k 30. výročiu novembra ´89

Pred tridsiatimi rokmi zažili obyvatelia Československa Prvý dotyk so slobodou. Mnohí si na tieto udalosti spomínajú, pre mladšiu generáciu  je to dávna minulosť. Výstava s týmto názvom vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48 atraktívnym spôsobom približuje kľúčové udalosti z novembra ´89, no aj to, čo im predchádzalo. Autori výstavu pripravili tak, aby zaujala najmä mladú generáciu. Tomu je prispôsobené grafické spracovanie s rukopisom komiksu, veľkoformátové fotografie masových protestov v Košiciach a interaktívne prvky. Do vizuálu výstavy sú zakomponované autentické výroky respondentov a aktérov, tak ako boli publikované v dobovej tlači. Nad výstavou prevzal záštitu predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Pripravili ju hlavní partneri Verejná knižnica Jána Bocatia, ktorá je kultúrnou organizáciou KSK, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ústav pamäti národa a Rozhlas a televízia Slovenska. Výstava Prvý dotyk so slobodou je prístupná od 14. novembra do 20. decembra.

Vystavené dokumenty približujú, čomu museli čeliť spoločnosť a ľudia pred pádom totality, ako aj míľniky diania po 17. novembri 1989. Výstava má presah aj do súčasnosti, keď návštevníkov konfrontuje s otázkou osobnej zodpovednosti jednotlivca za dianie v spoločnosti. Interaktívne prvky návštevníkom umožnia emocionálnejšie uchopiť posolstvo výstavy, význam zlomových udalostí a ich dosah na našu súčasnosť. Jedným z nich je vytváranie pocitovej mapy samotnými návštevníkmi, z ktorej vznikne pamätník k 30. výročiu Nežnej revolúcie.

„Výstava Prvý dotyk so slobodou má komixové a interaktívne prvky, čím sa približuje k jazyku mladých. Teším sa, že sme našim školám na mieru ušili komentované prehliadky, na ktoré sa môžu priebežne hlásiť. Stretnutie žiakov s témou Novembra ´89 tak môže nadobudnúť úplne inú atmosféru než v školskej lavici s učebnicou v ruke. Verím, že takto lepšie pochopia revolučné udalosti, že sloboda nie je zadarmo. Počas novembra a decembra sme v celom Košickom kraji pripravili viac ako 40 pestrých aktivít – výstavy komentované prehliadky,  besedy, workshopy, či projekcie,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Z archívov VKJB výstava Prvý dotyk so slobodou ponúka unikátne fotografie z demonštrácií, zachytávajúce aktérov z tribún, ale aj masovú účasť obyvateľov a dobové články z novín.  „Do fondu nášho regionálneho oddelenia sme získali sadu profesionálnych fotografií od Veroniky Januškovej a Milana Kapustu. Ide o vzácne zábery, z ktorých sme vytvorili výstavné panely,  prezrieť si ich možno aj na veľkoplošnej obrazovke,“ povedala riaditeľka VKJB Soňa Jakešová. Dodala, že audio časť výstavy je obohatená o hudbu z obdobia spred tridsiatich rokov z fondu hudobného oddelenia knižnice.

Odborníci z katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ sa podieľali  na textovej časti výstavy, ktorá zasadzuje udalosti z roku 1989 v Československu a na Slovenku do európskeho kontextu a približuje ich korene do diania v roku 1939. Vytvorili U-mapu ako didaktický prostriedok sprítomňovania minulosti na príklade Nežnej revolúcie. „Ide o univerzálnu mapu, ktorá prostredníctvom jednotlivých kategórií historického vedomia, ako priestor, čas, identita, historicita, pamäť, približuje historické udalosti a predstavuje ich ako témy, ktoré vysvetľujú našu prítomnosť,“ uviedol prorektor UPJŠ a vedúci katedry histórie Martin Pekár. Mapa je súčasťou expozície, poslúži aj ako inšpirácia pre učiteľov dejepisu pre kreatívne, inovatívne vyučovanie o Nežnej revolúcii a súvisiacich udalostiach. „Cieľom výstavy je sprostredkovať hodnoty, ktoré Nežná revolúcia symbolizuje a tým vzbudiť v návštevníkoch úvahy o tom, že sú to jednotlivci, kto tvorí dejiny a kto nesie za život v demokratických podmienkach zodpovednosť,“ dodal profesor Pekár s tým, že výstava má pomôcť rozvíjať kritické myslenie žiakov a študentov.

Ústav pamäti národa okrem iných dokumentov prispel doposiaľ nezverejnenými situačným správami z archívov Štátnej bezpečnosti, v ktorých jej agenti podávali správy z diania v uliciach. Na výstave budú dominovať správy z Košíc. Z materiálov RTVS budú na výstave premietané tematické archívne záznamy zachytávajúce ťažiskové udalosti.

Revolučné udalosti z novembra 1989 mali svoju predohru v rozmachu opozičných aktivít v druhej polovici 80. rokov. Aktivizácia odporcov režimu – disidentov, intelektuálov, občianskych aktivistov i skrytej cirkvi vyústili do Charty 77 a Sviečkovej manifestácie 25. marca 1988. Študentská demonštrácia v Bratislave 16. novembra 1989 a brutálne potlačená demonštrácia v Prahe 17. novembra 1989 boli spúšťačmi vedúcimi k pádu komunistického režimu v Československu.

Cieľom výstavy Prvý dotyk so slobodou nie je podať lineárny, historický výklad novembrových udalostí v Československu, na Slovensku či v Košiciach. Zámerom je vzbudiť v návštevníkoch úvahy o tom, čoho sme súčasťou, že sme to my, jednotlivci, ktorí tvoríme dejiny, a že sme to my, jednotlivci, ktorí nesieme za život v demokratických podmienkach zodpovednosť.

Výstavu podporia sprievodné podujatia, ktoré budú vo Verejnej knižnici Jána Bocatia, Hlavná 48, 1.posch., v hudobnom salóniku, so začiatkom o 16:30:

  • 21.11. garant RTVS

Moderovaná beseda s Ľubicou Blaškovičovou a Kristínou Raševovou o udalostiach roku 1989 v Košiciach, premietanie dokumentárneho filmu o Petrovi Raševovi, osobnosti z košickej tribúny.

  • 28.11. garant ÚPN

Prednáška a projekcia dokumentárneho filmu November +20, ktorý vznikol pred desiatimi rokmi a ponúka možnosť bilancovať nielen udalosti Novembra 89, ale aj posledných desať rokov vývoja spoločnosti na Slovensku.

  • 5.12. garant VKJB

Prednáška profesora histórie Petra Zubka: Brieždenie nad Tatrami – nad dianím v rímskokatolíckej cirkvi v roku 1989

  • 12.12. garant ÚPN

Prednáška o dejinách ŠTB na Slovensku, ktorá poodhalí štruktúru a mechanizmy fungovania kľúčového článku mocensko-represívneho komunistického režimu.

  • 25.11, 2. 12. garant UPJŠ

Workshop pre učiteľov dejepisu, U-mapa ako prostriedok sprítomňovania minulosti na príklade „Nežnej revolúcie“. Workshop predstavuje učiteľom koncept výučby, ktorý dáva dejepisu v očiach žiačok a žiakov zmysel.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore