Košice

Prehľad podujatí 47. týždeň – 15.11.2019

STREDA                    Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB)

20. novembra        VKJB – 1. posch., Hviezdoslavova 5, KE

10:00                         Téma TB:

                                    Predstavenie mobilnej aplikácie a výstupov cezhraničného projektu Jedným klikom za pamätníkom – o pamätných tabuliach v Košiciach a Miskolci

Hostia TB: 

 •                            Soňa Jakešová – riaditeľka VKJB
 •                            Margit Prókai – riaditeľka knižnice F. Rákocziho II, Miskolc
 •                            manažéri projektu

______________________________________________________

STREDA                   Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE a chemická spoločnosť BASF  

20. novembra        UVP Technicom – hlavná budova TUKE, Letná 9, KE

10:00                        Téma TB:

                                     Vedecký program Chemgeneration: bezplatné  interaktívne experimenty pre študentov stredných škôl

                                   Hostia TB: 

 •                           Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. – rektor TUKE
 •                          doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. – dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie
 •                          Ing. Edita Hippová – konateľka BASF Slovensko spol. s r.o.
 •                          stredoškolskí študenti z rôznych miest Slovenska
 •                          tím Chemgeneration

Vedecký program Chemgeneration je súčasťou európskeho vzdelávacieho projektu, ktorý organizuje nemecká spoločnosť BASF v 7 krajinách strednej a východnej Európy v spolupráci s najvýznamnejšími vedeckými inštitúciami vrátane Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie na TUKE..

Súčasťou predstavenia projektu bude aktívna prezentácia chemických pokusov v špičkovom laboratóriu FMMR. Vybraná skupina študentov SŠ z rôznych miest Slovenska prakticky demonštruje, ako veda prispieva k riešeniu rôznych lokálnych aj globálnych problémov. Študenti si vytvoria vlastný systém na filtráciu vody, naučia sa recyklovať starý papier, oddeliť zmes kovov a zistia, ako je možné rozložiť plastové materiály v priebehu niekoľkých týždňov.

________________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 PLENÁRNE  ZASADNUTIE  EP  V  ŠTRASBURGU

16. – 19. decembra 2019 – slávnostné udeľovanie Sacharovova cena

EP pozvaným novinárom preplatí cestu do Štrasburgu a tiež ubytovanie na mieste – 2noci (2×180 eur). Počet miest je obmedzený. Ak máte záujem do Štrasburgu vycestovať, napíšte do konca novembra. Prioritu majú novinári, ktorí sa venujú EÚ, prípadne na plenárke ešte neboli.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FILMOVÁ  CENA  LUX  2019

EP organizuje v dňoch 26. až 27. novembra 2019 v Štrasburgu seminár Filmová cena LUX 2019. Seminár je príležitosťou na diskusiu s tvorcami filmov nominovaných na Cenu Európskeho parlamentu LUX za rok 2019, ako aj zástupcami EP o budúcnosti európskej filmovej produkcie a zúčastniť sa slávnostného vyhlásenia víťaza Ceny LUX za rok 2019. V Štrasburgu bude možné si trojicu nominovaných filmov pozrieť.

Do finále ceny LUX postúpili filmy:

 • Odložený prípad Hammarskjöld od Madsa Brüggera (koprodukcia: Dánsko, Nórsko, Švédsko, Belgicko, Spojené kráľovstvo a Nemecko): Film nadväzuje na konšpiračné teórie o smrti švédskeho generálneho tajomníka OSN Daga Hammarskjölda.
 • Boh existuje, jej meno je Petrunya od Teony Mitevskej (koprodukcia: Severné Macedónsko, Belgicko, Slovinsko, Chorvátsko, Francúzsko): Čo sa stane, keď sa žena zúčastní pretekov tradične vyhradených pre mužov a podarí sa jej zmocniť svätého kríža, ktorý pravoslávny kňaz hodí do rieky?
 • Kráľovstvo – od Rodriga Sorogoyena (komprodukcia: Španielsko, Francúzsko): Čoho všetkého sú ľudia schopní, aby sa udržali pri moci? Tento adrenalínový thriller sa zaoberá korupciou v politike.

Podujatie bude prebiehať v angličtine. Pozvaný novinár si sám zabezpečí cestu do Štrasburgu a naspať, rovnako aj ubytovanie, na 2 noci.

EP mu následne preplatí výdavky spojené s cestovaním (vlak 1. trieda/lietadlo economy class,/auto), ako aj paušálny príspevok na ubytovanie vo výške 180 eur/noc, bankovým prevodom.

V prípade záujmu o účasť na seminári pošlite email na adresu:

ivana.janikova@ep.europa.eu alebo sona.mella@ep.europa.eu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KANCELÁRIA RO  SSN

Kancelária RO SSN na Szakkayho ul. č.1 v Košiciach je v novembri 2019 zatvorená kvôli mojej dlhodobej PN. Všetky informácie Vám budem posielať priebežne z domu.

________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice                     0903 845 120

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore