Tlačové správy

Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan sa zúčastnil diskusie so študentmi UPJŠ v Košiciach

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan sa pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu zúčastnil diskusie so študentmi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Diskusia sa konala dnes, 19. novembra 2019, na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan počas nej priblížil študentom hodnoty novembra 1989 v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. Účastníci diskusie diskutovali aj na témy „November z pohľadu študenta a učiteľa práva“ a „november a začiatok cesty k demokratickému a právnemu štátu“.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore