Tlačové správy

Ako by mal tretí sektor komunikovať náročné témy? Rady a inšpirácie priniesla konferencia #InšpirujSa

BRATISLAVA – Autentickosť, úprimnosť, zrozumiteľnosť, trpezlivosť a rešpekt – tak zneli často sa opakujúce charakteristiky jazyka, aký by mali neziskové organizácie voliť pri komunikácii svojich projektov a potrieb svojich klientov. Aktuálne témy, inšpiratívne vstupy z oblasti PR a fundraisingu, zanietená diskusia na tému etiky v komunikácii, príklady dobrej praxe, krst knižky zameranej na prevenciu šikany a vzájomné sieťovanie – taký bol 2. ročník konferencie #InšpirujSa, ktorý opäť priniesol hodnotný a praktický obsah pre ľudí a organizácie z tretieho sektora.

Viac ako 70 účastníčiek a účastníkov z celého Slovenska sa spolu s 9 pozvanými hosťkami a hosťami stretlo v utorok, 19. novembra, v priestoroch Bratislavského vodárenského múzea na bezplatnej konferencii, ktorú pre nich pripravila Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s PR agentúrou Kharisma.

„Našim cieľom bolo vytvoriť priestor na zdieľanie zmysluplného a najmä prakticky využiteľného obsahu, ktorý pomôže neziskovým organizáciám efektívnejšie prezentovať ich nesmierne prínosné a potrebné projekty voči darcom, partnerom i širokej verejnosti,“ hovorí Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia.

Pozvané rečníčky a rečníci sa špeciálne zameriavali na tzv. „(ne)viditeľné skupiny klientov“. Ide o skupiny, ktoré verejnosť často prehliada – napríklad osoby bez domova, alebo žijúce v sociálne vylúčených komunitách. Patria sem aj skupiny klientov, pri ktorých je, naopak, nemožné ich prezentovať verejnosti, alebo je nevyhnutné zachovávať zvýšenú ochranu – týka sa to najmä detí, zvlášť takých, ktoré zažili násilie, alebo sa potýkajú so zdravotným znevýhodnením.

Akým najväčším výzvam čelia ľudia z neziskových organizácií pri komunikácii s verejnosťou?

  • Verejnosť sa nevie identifikovať s javom, ktorý organizácia rieši. Vnímajú ho ako problém, ktorý sa im nemôže stať (ľudia bez domova), ktorý je veľmi vzdialený od ich bežného života (rozvojová pomoc, pomoc ľuďom z vylúčených komunít), alebo ktorý vôbec nevníma ako problém (podcenenie radikalizácie a šikany, nedostatočná ochrana pred domácim násilím,..). Miera empatie a ochoty pomôcť je vtedy veľmi nízka.
  • Cieľovej skupine klientov verejnosť nerozumie a pripisuje im negatívne stereotypy. Predpokladá, že si za svoj problém môžu sami, alebo že sa z neho dokážu dostať, ak by chceli. Nevníma kontext, nedokáže vidieť ďalšie prepojenia, ktoré bránia začleneniu do spoločnosti.
  • Ako udržať balans medzi zrozumiteľnými a zjednodušenými popismi situácie klientov a nástojčivosti problému pri zachovaní korektného jazyka, ktorý klientov neškatuľkuje a nehodnotí.
  • Ako prezentovať príbehy reálnych klientov bez emočného vydierania a s absolútnym zachovaním ich dôstojnosti.
  • Ako nachádzať prepojenia medzi klientami, darcami a médiami a ako funkčne a partnersky spájať tieto svety.

Zázračné riešenia neexistujú, ľudia z praxe sa však radi podelili o svoje overené postupy a rady. Pavel Hrica, zakladadateľ OZ Cesta von, skaut a bývalý programový riaditeľ Nadácie Pontis, verí v premyslené ciele a autentickosť, na ktorej postavili aj komunikáciu svojho projektu podporujúceho deti žijúce v generačnej chudobe vo vylúčených komunitách: „Ak sa snažíme robiť čo najlepší neziskový program, hľadáme riešenie dôležitého problému, máme ho poriadne premyslené, prediskutované a otestované zo všetkých strán s cieľovou skupinou i odborníkmi, verím, že je to najlepší základ pre dobré PR. Stačí byť potom autentickými – fanúšikovia vám to uveria a budú chcieť pomôcť.“ Na dôležitosť cieľa upozorňuje aj Peter Kulifaj z OZ Mládež ulice, dopĺňajúc o možné nástrahy PR aj fundraisingu: „Je veľmi užitočné, pokiaľ reagujeme na také grantové výzvy a hľadáme také zdroje, ktoré napĺňajú potreby cieľových skupín. Neskĺznime do toho, že prispôsobujeme (prezentujeme) životnú realitu klientov podľa toho, čo potenciálny donor alebo darca hľadá. Kvalita a význam našej práce sa odráža v reálnych zmenách životov (nielen) mladých ľudí, nie v obale vyloženom vo výklade sociálnych sietí.

V rámci diskusie odzneli aj názory z mediálnej sféry. Úlohu médií v šírení dobročinnosti a etickú rovinu pomenovala Michaela Sabov Tettingerová, členka výboru Únie slovenských televíznych tvorcov a šéfredaktorka Stredoslovenskej televízie, nasledovne: Príbehy v kampaniach majú svoju silu a miesto. V každom prípade si práca v tomto sektore vyžaduje dlhodobú prácu so zreteľom na všetkých znevýhodnených klientov a ich potreby. Hľadať etickú rovinu v nich samotných, nehovoriť za nich, nechať pomenovať a odhaľovať problémy do tej miery, do ktorej sami chcú a potrebujú. Pracovať s nimi tak citlivo hlavne pred objektívmi kamier, aby ich odhaľovanie svojich pocitov oslobodzovalo a sami si určili mieru zviditeľnenia svojho príbehu a to aj za cenu, že si takáto práca vyžaduje veľa času. Vtedy bude príbeh silný a eticky podaný.“

Celou konferenciou sprevádzala známa herečka a moderátorka Lujza Garajová Schrameková, ktorá tento deň zhodnotila nasledovne: Som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou konferencie #InšpirujSa.  Ja som si názov zobrala k srdcu a inšpirovala som sa mnohými výnimočnými ľudmi, ktorých som tam stretla.”

Špeciálnym bodom konferencie sa stal krst knihy Útek Krišpína N. českej autorky Ivony Březinovej. Autorka sa účastníčkam a účastníkom konferencie prihovorila prostredníctvom listu: „Obe knihy (Krič potichu, braček a Útek Krišpína N.), ktoré nakladateľstvo Perfekt na Slovensku vydalo a Nadácia Volkswagen Slovakia podporila, sú o deťoch sužovaných handicapom. V zásobe mám niekoľko ďalších, pretože detskej bolesti je okolo, bohužiaľ, mnoho. Dôležité je, aby sme deťom a mladým čitateľom ukázali, že v tom nie sú sami. A čo viac – že existujú osoby a organizácie, ktoré im pomôžu, napríklad i prostredníctvom zdieľaného príbehu.“ Knižku do života slávnostne uviedla krstná mama – obľúbená moderátorka Andrea Pálffy Belányiová a Sebastian Krapoth, predseda Správnej rady Nadácie Volkswagen Slovakia a člen predstavenstva Volkswagen Slovakia za personálnu oblasť. Obaja príbehu 11-ročného chlapca Krišpína zaželali veľa čitateľov a najmä, aby pomáhal deťom a mladým ľuďom pochopiť hodnotu každej a každého z nich. Je zároveň veľmi dôležité, aby rozhovory s deťmi na túto tému viedli aj dospeláci – rodičia, pedagógovia, mládežnícke organizácie a pod.

„Sme veľmi radi, že sme aj takýmto spôsobom mohli podporiť rozvoj tretieho sektora na Slovensku, predovšetkým tých organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom s rôznym znevýhodnením. Je pre nás nesmierne cenné počuť ich príbehy a tešíme sa, že našu finančnú pomoc formou grantových programov môžeme rozšíriť o tradíciu bezplatnej inšpiratívnej konferencie,“ uzatvára Alexandra Pappová z Nadácie Volkswagen Slovakia.

Tlačová správa

Kontakt pre médiá

Nadácia Volkswagen Slovakia

Alexandra Pappová

Projektová manažérka

Tel: +421-902-471-398

alexandra.pappova@volkswagen-groupservices.com

Volkswagen Slovakia

Lucia Kovarovič Makayová

hovorkyňa spoločnosti

Tel: +421 914 774 447

lucia.makayova@volkswagen.sk

 

Nadácia Volkswagen Slovakia @NadaciaVolkswagenSlovakia

Webová stránka:

https://www.nadacia-volkswagen.sk/

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore