Tlačové správy

Vo VKJB o Štátnej Bezpečnosti na Slovensku a jej košickej správe porozpráva riaditeľ Sekcie dokumentácií ÚPN Michal Miklovič

 

Nasledujúcim zo sprievodných podujatí k výstave Prvý dotyk so slobodou, ktorá je vo Verejnej knižnici Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach na Hlavnej 48, bude prednáška riaditeľa Sekcie dokumentácií Ústavu pamäti národa Michala Mikloviča. Jej téma je ŠtB na Slovensku so zameraním na košickú Správu ŠtB v roku 1989, bude vo štvrtok 12. decembra o 16:30 v hudobnom salóniku VKJB na Hlavnej 48.

Prednáška bude venovaná štruktúre a zameraniu centrálnych útvarov ŠtB v Prahe, organizačnému vývoju a metódam činnosti útvarov ŠtB na Slovensku. Priblíži tiež organizáciu a zameranie útvarov ŠtB Krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti Košice v roku 1989.

Michal Miklovič pracuje sa v UPN špecializuje sa na dokumentáciu vývoja a činnosti rozviedky ŠtB a jej útvarov na Slovensku.

Výstavu Prvý dotyk so slobodou, ktorá je pripomenutím 30. výročia udalostí z novembra ´89, knižnica pre vysoký záujem verejnosti predĺžila do 31. januára 2020.

Výstava atraktívnym spôsobom približuje kľúčové udalosti z roku 1989, no aj to, čo im predchádzalo. Autori výstavu pripravili tak, aby zaujala najmä mladú generáciu. Tomu je prispôsobené grafické spracovanie s rukopisom komiksu, veľkoformátové fotografie masových protestov v Košiciach a interaktívne prvky. Do vizuálu výstavy sú zakomponované autentické výroky respondentov a aktérov, tak ako boli publikované v dobovej tlači. Pripravili ju hlavní partneri Verejná knižnica Jána Bocatia, ktorá je kultúrnou organizáciou KSK, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ústav pamäti národa a Rozhlas a televízia Slovenska. Vystavené dokumenty približujú, čomu museli čeliť spoločnosť a ľudia pred pádom totality, ako aj míľniky diania po 17. novembri 1989.

Kontaktná osoba:

Erika Palagyiová, vedúca regionálneho oddelenia VKJB

palagyiova@vkjb.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore