Košice

Prehľad podujatí 2. týždeň – 03.01.2020

Všetko nové v dobrom roku 2020 – pevné zdravie, pohodu v rodinách a najlepších šéfov i platy…

___________________________________________________

 Na 2. týždeň 2020 nebolo zatiaľ cez RO SSN Košice nahlásené žiadne tlačové podujatie.

________________________________________________________

 INÉ

4 POKLADY  NA HLAVNEJ

Piatok až nedeľa 3. až 5. januára 2020, pred Štátnou vedeckou knižnicou,  Hlavná 10, Košice – Potulky mestom na tému: 4 poklady na Hlavnej. Navštívte podzemie, kde sa našiel poklad. Dómsky poklad a labyrint schodísk k nemu vedúci. Poklad, po ktorom šli nacisti Poklad, z ktorého si požičiavali cisárski komisári. Košický strieborný poklad – autentické miesto, kde bol nájdený. Prečo sa hotel Zlatý dukát volá práve tak? Strhujúci príbeh jedného z najväčších pokladov Európy. Každý platiaci účastník má nárok na pivo grátis. Milan Kolcun sprevádza v piatok (3. januára) o 12:00, 14:00 a 15:30, v sobotu (4. januára) o 10:30, 12:00, 14:00 a 15:30 a v nedeľu (5. januára) o 12:00, 14:00 a 15:30. Zoltán Balassa sprevádza v piatok o 14:30 po slovensky, v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

Viac: www.potulka.sk

 ______________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2020

Členskú známku na rok 2020 (dlžníci aj ešte aj za rok 2019) môžete zatiaľ počas mojej PN zaplatiť bankovým prevodom na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Známku Vám obratom pošlem na adresu, ktorú mi pošlete do mailu na kosice@ssn.sk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KANCELÁRIA  RO  SSN

Kancelária RO SSN na Szakkayho ul. č.1 v Košiciach je aj v januári 2020 zatvorená kvôli mojej dlhodobej PN. Všetky informácie Vám budem posielať priebežne z domu.

_________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore