Tlačové správy

Na predvolebný AGRO-GMO dotazník reagovalo 11 politických strán

21.02.2020, Trnava, občianska iniciatíva Slovensko bez GMO.

Pred blížiacimi sa voľbami 29.02.2020 sme oslovili 14 kandidujúcich politických strán z čela predvolebných prieskumov, ktorým sme zaslali AGRO-GMO dotazník s deviatimi otázkami. Celkovo nám odpovedalo 11 strán, 4 strany získali plný počet bodov a 3 strany na dotazník nereagovali ani po opakovanej pripomienke (viď tabuľka nižšie).

Otázky sa týkali rôznych oblastí – od dokončenia procesu zavedenia legislatívy umožňujúcej zákaz pestovania geneticky modifikovaných (GM) plodín, ktorý sa na Slovensku napriek sľubom naťahuje už od roku 2016, kedy sme odovzdali Petíciu za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO. Cez rozvoj nezávislého poradenstva zameraného na udržateľnú, ekologickú produkciu zdravých potravín až po distribúciu takýchto potravín do našich škôl a škôlok. Z vyhodnotenia dotazníkov napríklad vyplýva, že so zmenou legislatívy a zákazom pestovania GM plodín nesúhlasili strany SaS a Most-Híd.

Na Slovensku sa od roku 2017 GM plodiny už síce nepestujú, no ich pestovanie je stále možné a nie je zakázané. Väčšina krajín EÚ ich už zakázala. U nás hrozí opätovné pestovanie týchto pre človeka a ŽP rizikových plodín. Veríme, že počas prvého roku nového volebného obdobia sa podarí definitívne zavrieť za nimi dvere aj na Slovensku.

Daniel Lešinský za iniciatívu Slovensko bez GMO dodáva: „Našim cieľom bolo dostať tému GMO na predvolebný stôl pre všetkých voličov Slovenska s jasnými postojmi kľúčových kandidujúcich strán a získať kontrolovateľné záväzky týchto strán v riešení problematiky GMO a udržateľného poľnohospodárstva na Slovensku. Teší nás, že sa nám to do veľkej miery podarilo“.

Naše hodnotenie odpovedí je zhrnuté v tabuľke nižšie:

Odpovede všetkých 11tich strán, plné znenie otázok AGRO-GMO dotazníka 2020, ako aj metodiku hodnotenia nájdete na: www.vsetkoogmo.sk

Kontakt: občianska iniciatíva Slovensko bez GMO, tel:0915115084, e-mail: info@vsetkoogmo.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore