Tlačové správy

Predseda a podpredseda Ústavného súdu SR sa dnes zúčastnili na slávnostnom zhromaždení v Brne

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľuboš Szigeti prijali pozvanie predsedu Ústavného súdu Českej republiky Pavla Rychetského a zúčastnili sa na slávnostnom zhromaždení, ktoré sa konalo v sídle Ústavného súdu Českej republiky pri príležitosti stého výročia prijatia Ústavnej listiny Československej republiky.

Ústavná listina Československej republiky nadobudla účinnosť 6. marca 1920 a z hľadiska politického a právneho je jedným z najvýznamnejších dokumentov našej novodobej histórie.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

 Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore