Tlačové správy

Štátne divadlo Košice pre verejnosť zatvorené do 23. marca

V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 a na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky o zákaze kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na obdobie 14 dní bude Štátne divadlo Košice s platnosťou od 10. marca  2020 pre verejnosť zatvorené. Na základe príkazu generálneho riaditeľa ŠDKE Igora Dohoviča sa až do pondelka 23. marca 2020 vrátane rušia bez náhrady  všetky predstavenia v Historickej budove aj na Malej scéne ŠDKE. Zatvorená bude aj denná pokladňa.

Návštevníci, ktorí majú zakúpené vstupenky na zrušené predstavenia (od 10. marca do 23. marca), môžu požiadať o vrátenie vstupného:

– písomne e-mailom na adrese sales@sdke.sk s uvedením čísla účtu vo formáte IBAN. K žiadosti je potrebné priložiť vstupenky v elektronickej podobe – sken resp. elektronická vstupenka zo stránky www.navstevnik.sk. Žiadosti návštevníkov bude ŠDKE vybavovať priebežne.

– v prípade, že nemájú možnosť o vrátenie vstupného požiadať elektronicky, môžu svoje vstupenky priniesť po 23. marci do dennej pokladne a vstupné im vrátime v hotovosti.

Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.

Ďalšie informácie budeme poskytovať priebežne a budú zverejnené prostredníctvom sociálnych sietí a na webovom sídle www.sdke.sk

Svjatoslav Dohovič, web editor  a PR

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore