Aktuality

Oznam

V súvislosti s mimoriadnou situáciu na našom území pristúpil Slovenský syndikát novinárov k dočasnej úprave kontaktných hodín s našimi členmi. Od pondelka, 16. marca 2020 budú uzatvorené priestory budovy Domu novinárov, a to až do 7. mája. Po tomto termíne budú pre členov k dispozícii obmedzené stránkové hodiny, a to podľa rozpisu. Naďalej vyzývame našich členov, aby využívali elektronické a mobilné kontakty za účelom získavania informácií a riešenia vzniknutých problémov.

Najbližšie stránkové hodiny pre členov:

12. a 15. mája v čase od 10:30 –  13:30 hod.

19. a 22. mája v čase od 10:30 – 13:30 hod.

Počnúc 25. májom budú stránkové hodiny v bežnom režime, a to v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore