Tlačové správy

Koronavírus versus pracovníci ADOS na Slovensku

Mrzí nás, že v médiách, konkrétne  v televízií, premiér  Peter Pelegrini, ale aj iní politici a kompetentní, ktorí sa zaoberajú situáciou v súvislosti s koronavírusom a nebezpečenstvom s tým súvisiacim, si ani raz nespomenuli na Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Mrzí nás to o to viac, že sme tiež poskytovateľmi zdravotnej  starostlivosti  na Slovensku – rovnako, ako sú nimi nemocnice, záchranári, lekári prvého kontaktu a ďalší, ktorí majú nárok na poskytnutie ochranných prostriedkov,  rukavice, ochranné  rúška s  respirátormi,  dezinfekčné prostriedky, ochranné jednorazové  plášte atď.

Pritom my, sestry z ADOS, prichádzame k pacientom do rodín, ale tiež do rómskych osád, prichádzame do styku s asociálmi, pritom nevieme, či sa napríklad niekto z nich nevrátil z oblasti, kde už  koronavírus  zúri.

Ako ale máme chrániť seba a našich zamestnancov, keď sa k ochranným prostriedkom nevieme dostať, lebo nie sme zahrnutí medzi zariadeniami, ktoré majú nárok na ochranné prostriedky? Kto tieto ochranné prostriedky bude  distribuovať, kedy a podľa akého kľúča? Je namieste otázka: chce nás, zamestnancov ADOS  na Slovensku, štát vôbec chrániť? Ako? Kedy? Keď už bude neskoro ?

Uvedomuje si niekto zo štátnych úradníkov, ktorí sa o seba dobre  postarali,  že my, sestry ADOS okrem toho, že sme v prvom rade my v nebezpečenstve, tiež môžeme byť aj potencionálnymi zdrojmi a môžeme infikovať ďalších obyvateľov, vrátane vlastných rodinných príslušníkov, ale tiež rodinných  príslušníkov našich pacientov. Zaujíma to niekoho ?

Veľmi netrpezlivo budeme  čakať  odpovede na tieto a ďalšie naše otázky!

Kontakt:

Mgr. Lengyelová  Terézia, ADOS Tereza, s.r.o.

Kustrova  č.2  Košice

č. t.  0905/321 328,      ados.tereza 49© gmail.com

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore