Tlačové správy

Pocta biskupovi Gojdičovi, výsledok dialógu židov a kresťanov

Pred sedemdesiatimi rokmi sa uskutočnil tzv. Prešovský sobor. Vtedajšia štátna moc ním na dlhé roky zakázala Gréckokatolícku cirkev. Barbarsky tým pošliapala slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Mnohí gréckokatolícky kňazi a biskupi skončili v leopoldovskom väzení. Medzi nimi aj biskup Pavol Peter Gojdič, ktorý v ňom pred šesťdesiatimi rokmi zomrel. Aj v prísne stráženom väzení, v ponurej atmosfére začiatku ohavných päťdesiatych rokov, ostal biskup Gojdič verný svojim hodnotám. Práve tie mu nedali pasívne sa pozerať na tragický osud slovenských židov vo vojnových časoch. Svojou nebojácnou činnosťou ich zachránil mnohých. Za to získal in memoriam prestížny titul udeľovaný záchrancom židov – Spravodlivý medzi národmi. Veľmi zaslúžene je preto blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič symbolom statočnosti, odvahy a porozumenia medzi kresťanmi a židmi.

Dňa 25. mája 2020 sa pod záštitou predsedu NR SR Borisa Kollára uskutočnia dve podujatia venované tejto významnej osobnosti.

O 10:00 hodine bude na budove Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove (Gucmanova 19/670, Leopoldov) odhalená pamätná tabuľa prešovskému biskupovi blahoslavenému P. P. Gojdičovi OSBM, Spravodlivému medzi národmi.

Pamätnú tabuľu v Leopoldove slávnostne odhalia:
Boris Kollár, predseda NR SR
Mons. ThDr. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita
Igor Rintel, podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR

pozvanie prijali čestní hostia:
Jozef Viskupič, predseda TTSK
prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor Trnavskej univerzity

Prítomní hostia budú po slávnostných príhovoroch k dispozícii zástupcom médií na individuálne rozhovory.

V ten istý deň, 25. mája od 14. hodiny bude prebiehať online konferencia o živote blahoslaveného biskupa P.P. Gojdiča a o dialógu medzi kresťanmi a židovskou komunitou. Vystúpia na nej renomované osobnosti zo Slovenska a zahraničia (viď. priložená pozvánka)
Konferencia bez prezenčnej účasti rečníkov bude v priamom prenose vysielaná na facebookovej stránke Židia na Slovensku.

Obe podujatia sú výsledkom intenzívnej, konsenzuálnej a prínosnej spolupráce Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR a kresťanských cirkví na Slovensku.

Program konferencie 25. mája

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore