Tlačové správy

Sample data / Richard Kitta & Martin Kudla

  • Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Termín výstavy: 15. 7. 2020 – 15. 11. 2020
  • Vernisáž výstavy: streda, 15. 7. 2020 o 17.00
  • Produkcia: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
  • Kurátor projektu: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 053 4174626

________________________________

Premiérový multimediálny výstavný projekt Galérie umelcov Spiša pod názvom Sample Data | Richard Kitta & Martin Kudla prezentuje tvorbu autorov od klasického obrazu po jeho rekontextualizáciu, cez digitálnu technológiu v otvorenom dialógu o strate, či potvrdení aury umeleckého diela. Výstava uvedená v rámci dramaturgického cyklu Dvojice približuje intermediálne tendencie súčasného umenia a zároveň kriticko-objektívne poukazuje na čoraz vyššiu mieru digitalizácie v živote a umení. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kurátorka výstavy Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. objasňuje: „Dvojicu autorov z regiónu východného Slovenska spája záujem o tému pôsobenia digitálnych médií na spoločnosť a jednot-livca. Autori Richard Kitta a Martin Kudla vzájomne „kolaborujú“ už od čias spoločných štúdií na Fakulte umení Technickej Univerzity v Košiciach, kde momentálne pôsobia ako pedagógovia.“

Martin Kudla inklinuje ku klasickým médiám, Richard Kitta je od začiatkov svojej tvorby multimediálny. Prepojenie klasického média s digitálnym je obojstranne prospešným. Obraz na plátne získava tekutosť času, kým digitálne média sa konfrontujú s fyzickosťou maľby. Práve v tejto kombinácii vyvstávajú otázky o limitoch a možnostiach jednotlivých médií, čo umelci vo svojich inštaláciách zámerne zdôrazňujú. Maľba bola od začiatku 20. storočia podrobovaná čoraz dôslednejšej analýze tak po formálnej stránke, ako aj v otázke dôležitosti, či dôvodu jej existencie. Koniec minulého storočia priniesol deklarovanú smrť maľby, aby sme boli zanedlho svedkami jej zmŕtvychvstania. Martin Kudla reeviduje tento vývoj, prechádza od figurálnych kompozícií k zabstrahovaným obrazom farebných vertikálnych a horizontálnych línií. Tie sú zrkadlom vnímania sveta cez digitálne médiá a zároveň odkazom na čiarové kódy komoditného fetišizmu. Popretie gesta navádza k hľadaniu subtílnych momentov maliarskeho procesu a v prepojení s digitálnymi médiami zároveň otvára polemiku aury umeleckého diela. Richard Kitta kombinuje diferentné médiá, aby rekontextualizoval ich obsah. Digitálna platforma je preňho selektívnou hrou významov a protirečení, transformuje a rekonfiguruje jednotlivé diela v kontinuálnych sériách. Blízka mu je práca s konceptuálne podloženými, pseudo-naratívnymi vzorcami, ktoré sú previazané v intelektuálno-ludickom dialógu s prácami Martina Kudlu.

Výstava Sample Data je odrazom blízkej, už prítomnej budúcnosti. Fluidnosť času, do ktorého sa dá vstúpiť a možná variabilita fyzického či virtuálneho priestoru sú výzvy, na ktoré umelci odpovedajú stále novými riešeniami.

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore