Tlačové správy

Narnia: Iný príbeh

  • Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Termín výstavy: 15. 7. 2020 – 15. 11. 2020
  • Vernisáž výstavy: streda, 15. 7. 2020 o 17.00
  • Produkcia: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
  • Kurátor projektu: Mgr. Zuzana Juháziová – GUS
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 053 4174626

_____________________

Mária Banášová, Katarína Ilkovičová, Jana Kalixová, Jana Kiselová-Siteková, Peter Kocák, Peter Krupa st., Noemi Ráczová, Emil Sedlák

Výstava, ktorej hravý názov vychádza z románov – kroník o Narnii od C. S. Lewisa, uvádza premeny súčasnej slovenskej knižnej ilustrácie v dialógu s grafikou a keramikou. Jej cieľom je odhaliť silu naratívnosti a možnosti jej interpretácie v rôznorodých médiách, ako keramika, grafika, súčasná knižná ilustrácia, ex libris. Kolektívna výstava ôsmich umelcov akcentuje zbierkový fond galérie a aktuálnu tvorbu vybraných autorov, pochádzajúcich prevažne z východného Slovenska. V kon-frontačnom dialógu sa stretávajú keramické diela Márie Banášovej a Petra Krupu st. s grafikou zo zbierky galérie od Jany Kiselovej-Sitekovej a Emila Sedláka, s ex libris Petra Kocáka i novou knižnou ilustráciou Noemi Ráczovej, Kataríny Ilkovičovej a Jany Kalixovej. Výstavný projekt Galérie umelcov Spiša je uvedený v rámci dramaturgického cyklu Téma.

Kurátorka výstavy Mgr. Zuzana Juháziová uvádza: „Keramické práce Márie Banášovej prekvapujú svojou vyrovnanosťou a spontánnosťou, v nečakaných kompozíciách sa stretáva nápad s fantáziou a humorom. V dielach Petra Krupu st. nachádzame námety, ktoré vychádzajú z náboženskej tematiky, či z tém inšpirovaných klasickou hudbou, v ktorých vizualizuje zvuk i tóny. Tradičné grafické techniky prezentujú kontrastné diela dvoch autorov, Jany Kiselovej-Sitekovej a Emila Sedláka. Vyobrazenia krajín, rastlín, zvierat a ľudí v prácach Jany Kiselovej-Sitekovej sú plné krehkých detailov. Imaginatívne diela Emila Sedláka odzrkadľujú svet surrealistických premien i snových vízií. Uvedené práce oboch autorov sú v nezanedbateľnom počte zastúpené v zbierkovom fonde galérie. Ex libris Petra Kocáka je tvorené pevnou líniou s jemným prepracovaným šrafovaním. Nová knižná ilustrácia je zastúpená vo výbere diel od Noemi Ráczovej, Kataríny IlkovičovejJany Kalixovej. Flexibilné autorky sú schopné ponúknuť remeselne precízne, ručne maľované grafické techniky, ale i modernú digitálnu maľbu, ktorú chápu ako tvarovú hru“.

Rôznorodosť umeleckých realizácií a osobitosť autorských prejavov ponúka návštevníkovi aj papierový zošit ‒ sprievodca, ktorý okrem tvorivých úloh uvádza profily vystavených autorov. Výstava otvára priestor pre zamyslenie sa nad postavením keramiky a knižnej ilustrácie v kontexte vývoja výtvarného umenia i eventuálne prehodnotenie zbierkového fondu galérie a jeho postavenie voči týmto médiám.

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore