Tlačové správy

Otvorený list Slovenskej lekárskej únie špecialistov premiérovi Igorovi Matovičovi

Pán premiér Matovič,

ako prezident  Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ) Vás vyzývam, aby ste prehodnotili  svoje rozhodnutie o odmenách pre ľudí v prvej línii s koronavírusom, podľa ktorého sa odmeny netýkajú lekárov.

Vezmite na zreteľ, že na moju výzvu sa v čase prepuknutia pandémie COVID-19 do svojich ambulancií fyzicky dostavili stovky súkromných lekárov, aby v priamom kontakte riešili neodkladné zdravotné problémy svojich pacientov. Vysoko morálne a vysoko profesionálne sa tak v prvej línii vystavili  infekcii,  ako si to v danej chvíli vyžadovala etika nášho povolania. Urobili tak aj napriek tomu, že ako profesionáli si v plnej miere uvedomovali potenciálne smrteľné riziko, ktoré v záujme zdravia svojich pacientov postúpili  aj napriek výzvam hlavných odborníkov MZSR, aby problémy pacientov „riešili“ iba telefonicky, po internete, alebo aby ich odsúvali. Urobili tak  aj napriek tomu, že od štátu nedostali žiadnu podporu, ani len možnosť nákupu ochranných prostriedkov a dezinfekcie za prijateľnú cenu.

Asi ste si dostatočne neuvedomili, že iba vďaka aktívnemu prístupu nízkokapitálových súkromných ambulancií sa vám v čase vytvárania červených zón a uzavretia lôžkových oddelení podarilo zvládnuť  situáciu bez toho, aby zdravotníctvo kolabovalo. Máme za to, že Vaše rozhodnutie je chybné, vrcholne nespravodlivé a v danom kontexte aj neetické, avšak v záujme objektivity pripúšťam, že ste nemuseli mať k dispozícii potrebné informácie o skutočnom priebehu účasti lekárov na riešení krízy. Zdravotné poisťovne disponujú dostatočne presnými údajmi o zdravotných výkonoch, vykázaných počas kritického obdobia, aby ste mohli svoj prístup k ohodnoteniu práce lekárov diferencovať. Preto Vás osobne ako vrcholového predstaviteľa vlády SR dôrazne vyzývam  pred celou verejnosťou, aby ste svoje rozhodnutie zmenili a napravili morálnu, ale aj finančnú ujmu lekárskemu stavu, ktoré spôsobuje.

V Košiciach, dňa 18.8.2020                          MUDr. Andrej Janco, v.r.

prezident SLÚŠ

Na vedomie:  MUDr. Marek Krajčí , minister zdravotníctva SR

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore