Košice

Prehľad podujatí 35. týždeň – 21.08.2020

PONDELOK             Košický samosprávny kraj (KSK)

24. augusta       MMK, Trieda SNP 48/A  – veľká zasadačka

9:00                           20. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Program a materiály:

https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=152

 ______________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2020

Členskú známku na rok 2020 (dlžníci ešte aj za rok 2019) môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 od 8:30 do 14:30 hod. alebo bankovým prevodom na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore