Tlačové správy

Súčasťou osláv Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach bude aj vedecká konferencia

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach začala písať svoju históriu 5. mája 1950 ako Botanický ústav Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva. Až v roku 1964 sa stala súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dnes je rozlohou 30 ha, skleníkmi na ploche 3500 m2 a zbierkovým fondom vyše 4000 druhov, poddruhov a kultivarov rastlín najväčšou botanickou záhradou na Slovensku. Pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Botanickej záhrady UPJŠ sa okrem iných podujatí pre širokú verejnosť, uskutoční v dňoch 3. a 4. septembra 2020 aj konferencia pre odbornú verejnosť pod názvom História a súčasnosť botanického výskumu a ochrany prírody.

„História košickej Botanickej záhrady mala svoje lepšie aj horšie obdobia, menilo sa jej postavenie, ciele aj zámery ďalšieho rozvoja. V súčasnosti je Botanická záhrada UPJŠ vedecko-pedagogickým pracoviskom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V zmysle medzinárodnej Konvencie o biologickej diverzite je hlavnou náplňou vedeckovýskumná činnosť zameraná na sústreďovanie a štúdium genofondu ohrozených a bežných druhov celého sveta so špeciálnym zameraním na ohrozené druhy karpatsko-panónskeho regiónu, takže konferencia, ktorú organizujeme je zameraná na históriu a súčasnosť botanického výskumu a ochrany prírody,“ informuje prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Záštitu nad konferenciou prijal rektor UPJŠ, pán prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Pozvané prednášky prednesú významné osobnosti botaniky pôsobiace na Slovensku i v zahraničí.

„Po slávnostnej časti konferencie zaregistrovaní účastníci odprezentujú prednášky, ktoré sú rozdelené do šiestich blokov: História a súčasnosť botaniky, Ekologické a environmentálne štúdie, Taxonómia a biodiverzita, Manažment zbierok v arborétach a botanických záhradách, Experimentálna botanika a Vzdelávanie, bioinformatika. Súčasťou konferencie bude aj posterová sekcia, do ktorej je prihlásených 16 posterov,“ vysvetľuje prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

Súčasťou konferencie budú tiež exkurzie, či už prehliadka areálu Botanickej záhrady na Mánesovej 23 alebo botanická exkurzia do Kavečian a na Hradovú. Keďže počas konferencie už bude prebiehať v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach aj Výstava jesenných plodov, bude súčasťou programu aj ochutnávka chilli papričiek pod vedením Ing. Petra Gajdoština.

„Na túto degustáciu pozývame aj širokú verejnosť, ktorá sa uskutoční v sobotu 5. septembra 2020 od 10:00. Samotná Výstava jesenných plodov potrvá až do 16. septembra a srdečne na ňu pozývame všetkých záujemcov,“ dopĺňa riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

e-mail: andrea.fridmanova@upjs.sk

tel.: +421 917 137 463

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore