Košice

Prehľad podujatí 38. týždeň – 11.09.2020

STREDA                       Rómovia napredujú dopredu, o.z.

16 septembra      RO SSN, Szakkayho 1, Košice – zasadačka na 1. poschodí

10:00                      Téma TB:

Firmy neplatia faktúry za vykonanú prácu –  apel na vládu, aby sa tým zaoberala

Hosť TB:

Atila Géna – predseda o.z. Rómovia napredujú dopredu

_______________________

INÉ

HRÁME  KOMORNE

Štátna filharmónia Košice 3. septembra 2020 spustila cyklus koncertov Hráme komorne. Najbližšie podujatie STRAUSS – ELGAR – HAYDN zaznie 17. septembra 2020 o 19:00 hod. v Dome umenia. Komorné koncerty sa budú konať do 15. októbra raz týždenne.

___________________________

OZNAMY  RO  SSN

VYHODNOTENIE  NOVINÁRSKEJ   SÚŤAŽE

RO SSN Košice a Literárny fond Bratislava Vás pozývajú na vyhodnotenie 25. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2019, ktoré sa uskutoční v pondelok 14. septembra 2020 o 14:00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach. Kvôli limitovanej kapacite priestorov sú vítaní najmä ocenení, teda tí, ktorých sme oslovili osobitným mailom so žiadosťou o zaslanie čísla bankového účtu.

– – – – – – – – – – – – –  –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2020

Členskú známku na rok 2020 (dlžníci ešte aj za rok 2019) môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 od 8:30 do 14:30 hod. alebo bankovým prevodom na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

__________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore