Tlačové správy

PRIVIATI, Vol. I. ‒ odborné teoretické kolokvium

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: piatok, 18. 9. 2020, v čase od 10.00 do 16.00
  • Kontakt pre médiá: Mgr. art. Adam Macko, autor a kurátor projektu; mimobodkontaktu@gmail.com, 0915 466911
  • Mgr. Lucia Benická, riaditeľka galérie;
    riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Na stiahnutie: www.gus.sk / sekcia programy

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja hosťuje v piatok 18. septembra 2020 teoretické kolokvium, ktoré je sprievodným podujatím výstavného projektu PRIVIATI, zameraného na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia autorov minoritného pôvodu, ktorí žijú a tvoria na Slovensku.
Podujatie je organizované EQO – priestorom interaktívnej kultúry v Spišskom Hrhove. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
Vstup na podujatie je voľný, pre hygienické opatrenia limitovaný.
Autor a kurátor projektu Mgr. art. Adam Macko uvádza: „Kolektívna výstava PRIVIATI, ktorá sa konala v priestore EQO v Spišskom Hrhove, pracovala s ideou dialógu skupín minorít, ktoré majú rozličné kultúrne kódy. Cieľom bolo narušiť častý diskurz vo verejnom priestore, ktorý sa v problematike menšín používa, a síce, že ide o akúsi jednoliatu skupinu, ktorú odlišuje len jazyk. Projekt Priviati naopak akcentuje heterogenitu – rozličné prejavy a potreby skupín. Autori srbského (Ján Triaška, Olja Triaška Stefanović), ukrajinského (Vlad Yurashko, Vika Shumskaya) a rusínskeho (Vlado Ganaj) pôvodu sú profesionálni vizuálni umelci, ktorí netvoria utilitárne vo vzťahu k svojmu pôvodu, ale uplatňujú individuálnu citlivosť pre redefiníciu sémantických a identifikačných špecifík kultúry. Kolokvium danú výstavu rozvíja v historickej, sociologickej, filozofickej a umeleckej analýze stavu umenia a kultúry menšín na východnom Slovensku a rozširuje jej tematiku do univerzálnejších medziodborových rámcov. Podporí tak ideový rozmer výstavy a pomôže k teoretickej inštitucionalizácii.“

Účastníci kolokvia:
• Mgr. Barbora Ilečková – historička a kultúrna manažérka, venuje sa rekatolizačným metódam v Uhorsku, činnosti jezuitov na Spišskej Kapitule a pôsobení Židov v Spišskom Podhradí.
• PhDr. Miroslav Kleban – historik umenia a kurátor (Východoslovenská galéria v Košiciach), sa venuje výskumu umenia menšinových autorov na východnom Slovensku začiatku 20. storočia.
• doc. PhDr. Anton Lisnik, PhD. – pedagóg (Inštitút Štefana Náhalku v Poprade), člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, je riešiteľom sociálnej analýzy migrácie a vysídľovaniu na území Spiša.
• Mgr. art. Adam Macko – výtvarník a kurátor (Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici) je autorom projektu Priviati, venuje sa posthumanistickým teóriám a inštitucionálnej fragmentácii.
• doc. Mgr. Pavol Sucharek, PhD. – filozof a pedagóg (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove),
sa venuje koncepcii filozofie pohybu, funkciám periférie a centra, ich vzájomným vzťahom a dynamike (centrálnej moci a periférnemu nepokoju).
EQO (priestor interaktívnej kultúry) je apolitický nezávislý priestor pre súčasné umenie v Spišskom Hrhove. Formát white-cube galérie v delokalizovanom periférnom prostredí prezentuje aktuálne podoby vizuálneho umenia, performance a teoretických diskusií.

Viac informácií: www.gus.sk a na sociálnych sieťach pod názvom „Galéria umelcov Spiša“:
Facebook, Instagram,

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore