Tlačové správy

Najviac podporených slovensko-maďarských projektov je z Košického kraja

Na zaujímavé kultúrne i prírodné atrakcie či vzdelávacie aktivity putuje do Košického kraja takmer 4,6 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Žiadatelia z Košického kraja bodovali v poslednej výzve cezhraničného programu Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020, do ktorej sa zapája dokopy 13 žúp zo Slovenska a Maďarska. Z celkového počtu 123 podporených subjektov je najviac, až 26, z Košického kraja. Vďaka peniazom z programu pribudnú na viacerých miestach Košického kraja zaujímavé kultúrne i prírodné atrakcie či vzdelávacie aktivity. Cieľom programu je podporiť spoluprácu v slovensko-maďarskom pohraničí, pričom podmienkou partnerstva je zapojenie aspoň jedného subjektu zo Slovenska a jedného z Maďarska.

Kontaktným bodom pre cezhraničný program Interreg je Úrad Košického samosprávneho kraja. Monitorovací výbor programu schválil zoznam úspešných projektov v júli tohto roka. V poslednej výzve bude z Európskeho fondu regionálneho rozvoja rozdelených subjektom zo slovensko-maďarského pohraničia celkovo 25,8 milióna eur, pričom do Košického kraja putuje takmer 4,6 milióna eur. Subjekty mohli žiadať peniaze v dvoch osiach: Prioritná os 1 – Príroda  kultúra a Prioritná os 4 – Podpora inštitucionálnej spolupráce.

Vďaka získaným financiám Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove zmodernizuje svoju expozíciu v Kaštieli Andrássyovcov, pribudnú tam interaktívne prvky. Najstaršiu funkčnú parnú lokomotívu v Strednej Európe z roku 1884, ktorou sa pýši Detská železnica Košice, čaká rekonštrukcia. Za peniaze z fondu opravia aj kilometer trate a historický vozeň. Partnerský slovensko-maďarský projekt prinesie ovocie aj v Gombaseku, kde zrekonštruujú historický kaštieľ Andrássyovcov, v priľahlej správcovskej budove dokonca pribudne apartmán a kaviareň.

Vínny chodník vznikne pozdĺž historických vínnych pivníc v Malom Horeši. Komplexný balíček produktov ekoturizmu zas vytvoria v rámci sústavy chránených území európskeho významu NATURA 2000. Za slovenskú stranu projekt zahŕňa Senianske rybníky, pričom bude mať vplyv aj na Chránené vtáčie územie Medzibrožie, Ondavskú rovinu a Slanské vrchy. V Sennom navyše vybudujú kemping a požičovňu bicyklov.

Z príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja zrevitalizujú aj prírodno-krajinkársky Park Kerta v Michalovciach, ktorý čaká výsadba a ošetrenie stromov, obnova drobnej parkovej architektúry a chodníkovej siete. Jedným z podporených prihraničných projektov je tiež zámer využiť potenciál Hornádu, a to zavedením inovatívneho cezhraničného systému zdieľania kanoe a kenu. Jedinečná atrakcia vznikne v Slovenskom krase a Turni nad Bodvou, kde vybudujú takzvaný skyrider, teda modernú atrakciu pripomínajúcu lietanie.

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

Email: anna.terezkova@vucke.sk

Tel: +421 918 766 004

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore