Tlačové správy

Východoslovenský onkologický ústav, a.s. v Košiciach rozšíril poskytovanú liečbu o najnovšiu technológiu pre stereotaktickú rádiochirurgiu

Východoslovenský ústav, a.s. v Košiciach ponúkne pacientom najnovšiu možnosť protinádorovej rádioterapie a tiež rádioterapie nenádorových lézií v mozgu a v chrbtici.

Oddelenie radiačnej onkológie v špecializovanom zariadení Východoslovenský onkologický ústav, a.s. /VOÚ, a.s./ rozšírilo technologické možnosti pre stereotaktickú rádiochirurgiu a tiež pokročilú stereotaktickú rádioterapiu nádorových a nenádorových ochorení v mozgu, chrbtici a v ostatných častiach tela, ako súčasť stále sa rozširujúceho spektra protinádorovej liečby v tomto onkologickom centre. Nová technológia za cca 3 mil € poskytuje najvyšší stupeň presnosti pri stereotaktickom ožarovaní tým, že integruje termálne zobrazovanie s RTG zobrazovaním v reálnom čase s automatickým robotickým nastavovaním polohy pacienta. Konfigurácia inštalácie novej technológie (ExacTrac Dynamic integrovaný v Elekta Versa HD) je zatiaľ tretia v poradí v Európe. Stereotaktická rádiochirurgia inštalovaná spoločnosťou Brainlab, spolu s najnovším lineárnym urýchľovačom Versa HD najvyššieho radu výrobcu Elekta, integruje viaceré technológie pre pokročilé zobrazovanie, plánovanie liečby a samotné ožarovanie. Poskytuje lekárom podrobné informácie o presnej lokalizácii a tvare nádorovej a nenádorovej lézie. Pre  ošetrenie niektorých nádorových a nenádorových lézií je extrémna presnosť nastavenia ožiarenia nevyhnutná. Stereotaktickou rádiochirurgiou pomocou novej technológie môžeme ešte presnejšie, s lúčom zacieleným s odchýlkou do 0,1 mm, zasiahnuť vysokou dávkou nádory, ktoré sú inak ťažko prístupné a často považované za neoperovateľné.

V období pandémie COVID-19 sa stáva ešte dôležitejšou skutočnosť, že liečba, kvôli ktorej mnohí pacienti museli cestovať do zahraničia, sa tak stane dostupnou na Slovensku. Pacientom s malígnymi a benígnymi nádormi hlavy a chrbtice sa venuje vo VOÚ, a.s. multidisciplinárny tím. Vyspelá stereotaktická rádioterapia umožní liečbu ďalších desiatok pacientov s rozličnými onkologickými diagnózami.

Okrem technológie pre stereotaxiu, boli inštalované aj ďalšie technológie, ktoré  zvyšujú presnosť liečby a chránia okolité zdravé  tkanivá. Na inštalácii viacerých technologicky pokročilých riešení sa podieľali obe spomenuté spoločnosti (Elekta a Brainlab), ktoré dodali napríklad najnovšie plánovanie rozloženia dávky žiarenia umožňujúce zvýšenú ochranu zdravých tkanív, monitorovanie polohy pacienta alebo tumoru počas ožarovania alebo sledovanie povrchu tela a dýchacích pohybov pre zvýšenú ochranu srdca pri ožarovaní karcinómu prsníka, nádorov v hrudníku a v bruchu.

Žiaľ, napriek rokovaniam, ktoré prebiehajú už niekoľko mesiacov, poisťovne stále neuhrádzajú modernú stereotaktickú rádioterapiu vo VOÚ, a.s.. Zarážajúcim paradoxom ostáva, že rovnako účinnú liečbu, niekedy staršou technológiou, uhrádzajú poisťovne v zahraničí. Platby poisťovní za liečbu v zahraničí sú zvyčajne niekoľkonásobne vyššie ako požadované úhrady vo VOÚ, a.s..

„Ako prvé zariadenie na Slovensku a tretie v Európe v danej konfigurácii, ktoré inštalovalo vlajkový produkt spoločnosti Brainlab, Východoslovenský onkologický ústav stojí na poprednom mieste v liečbe pacientov pomocou vyspelej technológie s dôrazom na vysokú kvalitu a bezpečnostné štandardy“, povedal Carsten Sommerfeldt, viceprezident pre radiačnú onkológiu, EMEA, Brainlab.

Kontakt pre médiá:

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
primár Oddelenia radiačnej onkológie
riaditeľ pre LPS
tel  + 421 55 6135 501/511
fax + 421 55 6135 504
dubinsky@vou.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore