Košice

Prehľad podujatí 46. týždeň – 6.11.2020

PONDELOK            Združenie FEMAN

9. novembra          RO SSN Košice, Szakkayho 1 – zasadačka na 1. poschodí

10:00                        Téma TB:

Prezentácia projektov podporených Ministerstvom kultúry SR

 • VIA CASSOVIENSIS a DAR KRÁĽA – DONUM REGIS projekt zameraný na podporu sprístupnenia kultúrnych pamiatok OZP a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva v Košiciach
 • TMAVOMODRÝ SVET 2020 – ROZPRÁVKOVÍ DETEKTÍVI, POVIEDKY A ROZPRÁVKOVÝ DOM –festival rozprávok a tvorivých dielní pre deti s Dawnovým syndrónom a inak znevýhodnené osoby
 • AKO NEVIDIACI MENIA SVET HUDBY – IV – festival hudby pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

Hostia TB:

 • Eduard Buraš – riaditeľ Združenia FEMAN
 • Tomáš Harbuľák – projektový manažér, Združenie FEMAN

__________________

UTOROK               Združenie FEMAN

10. novembra      Dóm sv. Alžbety, Hlavné námestie 3, Košice

10:00                      Téma TB:

Prezentácia projektu podporeného Ministerstvom kultúry SR VIA CASSOVIENSIS a DAR KRÁĽA – DONUM REGIS – projekt zameraný na podporu sprístupnenia kultúrnych pamiatok OZP a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva v Košiciach

 • Ciele, aktivity, partneri, termín realizácie
 • Sprístupnenie vybraných pamiatok v Dóme Sv. Alžbety prostredníctvom QR kódov a NFC čipov s jazykovými mutáciami (SJ, AJ) vhodnými pre turistov, nevidiacich a pre iné znevýhodnené skupiny obyvateľstva
 • KOMPAS stredovekej pútnickej trasy s vybranými pamiatkami pre turistov a pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva a návštevníkov Dómu sv. Alžbety
 • Audio komentáre a mobilná aplikácia pre čítanie historických pamiatok v Dóme sv. Alžbety prostredníctvom nových mobilných aplikácií
 • Ukážka QR kódu a NFC čipu v spojení s vybranou historickou kultúrnou pamiatkou a mobilnou aplikáciou
 • Očakávané výsledky

Hostia TB:

 • Eduard Buraš – riaditeľ Združenia FEMAN
 • Allan Tomáš – dekan – farár farnosti sv. Alžbety Košice
 • Tomáš Harbuľák – projektový manažér, Združenie FEMAN, kurátor Dómu sv. Alžbety

__________________________________

OZNAM RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2020

Členskú známku na rok 2020 (dlžníci ešte aj za rok 2019) môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 od 8:30 do 14:30 hod. alebo bankovým prevodom na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

_______________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore