Tlačové správy

Virtuálne podujatia Galérie umelcov Spiša v rámci Noci múzeí a galérií

 • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
 • Názov podujatia: KRIŽOVATKY / KARANTÉNA V UMENÍ V rámci Noci múzeí a galérií
 •      Termín / čas podujatia: sobota, 14. 11. 2020
 • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
 •  Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 0948 882719
 • Na stiahnutie: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v rámci medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií 2020 otvára virtuálne brány. Z dôvodu pandemických opatrení sa obľúbené podujatie Križovatky, s podtitulom Karanténa v umení, odohrá v novom formáte „karanténnej“ komunikácie Galéria OnLine. Followeri sociálnych sietí Facebook, Instagram, YouTube a návštevníci webovej stránky gus.sk si okrem virtuálnej prehliadky výstav a priestorov galérie môžu pozrieť krátke video vizitky autorov a kurátorov k aktuálnym výstavám. Pre najmladšiu vekovú kategóriu budú určené pracovné listy podnecujúce kreatívne zručnosti a pre celú rodinu je pripravené inštruktážne video zamerané na remeselnú techniku šitia.

Šiesta edícia Križovatiek bude uvedená symbolicky v sobotu 14. 11. 2020 na webovom sídle www.gus.sk v sekcii programov s ponukou nasledovných on-line aktivít:

 1. Virtuálna prehliadka galérie / z archívu. V roku 2015 bola galéria zapojená do medzinárodného Google Art Project-u, ktorého sa zúčastnilo 80 krajín sveta a približne 2 000 umeleckých inštitúcií. Zaujímavosťou je, že Galéria umelcov Spiša bola prvou slovenskou kultúrnou inštitúciou, ktorá na projekte participovala. Záznam „spomína“ na vtedajší stav priestorov galérie, i v tom čase inštalované výstavy.
 2. Video vizitky vystavujúcich umelcov a kurátorov aktuálnych výstav. V súčasnosti ponúkame tri aktuálne výstavy: Amalka Ľudmila Valenčíková / Priestor IN(DENTITY), Sample Data / Richard Kitta & Martin Kudla, Narnia: Iný príbeh. Prostredníctvom video vizitiek nám autori predstavia svoju tvorbu a kurátori koncepčný zámer výstavy. Súčasťou video-výstav bude aj archívny prelink na exteriérovú výstavu U-Points / Utilitárne body, región Spiš
 3. Pracovné listy nielen pre deti. Interpretačné tvorivé dielne pre rodiny s deťmi na diaľku, koncipované k aktuálnym výstavám vo forme pracovných listov, a to s návodmi a zjednodušeným výkladom k vybraným dielam.
 4. Galerijní sprievodcovia. Výber z hravých papierových sprievodcov po galérii a výstave Narnia pre všetky vekové kategórie, s možnosťou objednať si plnohodnotný „papierový“ zošit.
 5. Tvorivé dielne: Ženy On Line 8 / Zdobený zápästok. Kreatívny workshop, určený znevýhodnenej skupine žien a verejnosti, ponúka inštruktážny video-návod pre tvorbu atypického zápästku. Ivana Figová predstaví postup, ako si ho vyhotoviť z textilu a vzorovaných stúh, strojovým šitím i ručným vyšívaním a koncovým zdobením farebnými korálikmi.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, ako aj pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu. Do projektu sa tento rok zapojí spolu sedem kultúrnych zariadení Košického samosprávneho kraja, ktoré pre návštevníkov pripravia viac ako 10 zaujímavých projektov. Pôjde o online výstavy, prezentácie, či edukačné aktivity.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore