Aktuality

Výzva

Slovenský syndikát novinárov opätovne vyjadruje znepokojenie nad vývojom situácie vo verejno-právnom Rozhlase a Televízii Slovenska v súvislosti s obmedzovaním práce redaktorov v oblasti publicistiky. Rovnako ako v roku 2017, sú útoky namierené voči investigatívnym novinárom podieľajúcim sa na výrobe relácie „Reportéri“ pričom je do ich práce neprimerane zasahované zo strany nadriadených. Následkom týchto opatrení sú už prvé pracovno-právne reštrikcie a s nimi spojené odchody zamestnancov. Ako organizácia nemôžeme dovoliť akékoľvek zásahy namierené voči práci novinára, ktorý má svoje povolanie vykonávať v intenciách Etického kódexu a nie „tretieho záujmu“. Takisto upozorňujeme na nefungujúce mechanizmy v RTVS, ktorých výsledkom je nedostatočná ochrana novinárov a množiace sa prípady interných pochybení.

Touto cestou vyzývame zodpovedných, aby konečne prijali opatrenia chrániace nielen pred akýmkoľvek zásahom do slobody žurnalistiky ale aj pred akoukoľvek diskrimináciou zamestnancov a čo i len náznakom politizácie verejno-právnych médií na území Slovenskej republiky.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore