Tlačové správy

Znovuotvorenie Galérie umelcov Spiša

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: 1. 12. – 31. 12. 2020
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 053 4174626
  • Na stiahnutie: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša ‒ kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja posledný novembrový týždeň opätovne otvorila brány návštevníkom za prísnych hygienických opatrení a s limitovaným počtom účastníkov kultúrnych podujatí. Galéria je otvorená utorky – piatky od 10.00 do 17.00 a v nedeľu od 11.00 do 16.00. Prvú nedeľu v mesiaci je vstup voľný. Počas Dlhých dní s umením v piatky, 4. 12. a 18. 12. 2020 sú návštevníkom sprístupnené výstavy až do 19.00. Vzhľadom k pandemickým opatreniam sme pri kultúrnych podujatiach obmedzili počet účastníkov na maximálne 6 osôb.

Sprístupnené sú stále expozície Jozef Hanula a Terra Gothica a aktuálne výstavy Amalka Ľudmila Valenčíková: Priestor IN(DENTITY), Sample Data: Richard Kitta & Martin Kudla a Narnia: Iný príbeh. V rámci konceptu galerijnej pedagogiky Škola v galérii ponúkame edukatívny program aj pre žiakov dištančnej formy vyučovania.

Otvárame sa aj pre školy!

❶ V termíne od 1. 12. – 22. 12. 2020 v čase 9.00 – 16.00 prebehne mediácia umením v rámci programu Škola v galérii  formou komentovaných prehliadok a interpretačných tvorivých dielní: Šablóny v umení, Tlačiarenský  škriatok, Mäkké skulptúry. Ponuka je určená pre menšie skupiny žiakov a študentov rôznych typov škôl (maximálne 4 žiaci + pedagóg). Súčasťou dielní bude práca s galerijnými pracovnými kreatívnymi zošitmi – sprievodcami so zaujímavými kreatívnymi úlohami. Vstupné: 2 € / žiak.

Urob si sám! Dielne a dielničky pre všetky vekové kategórie

❷ Mesiac december odštartujeme hneď dvoma tvorivými dielňami s vianočnou tematikou: v piatok, 4. 12. 2020

od 16.00 – 19.00. V rámci projektu Ženy On Line 8: 2v1 / Vianočné ozdoby & veniec si účastníčky vyhotovia vianočné ozdoby a vence z prírodných a umelých materiálov pod lektorským vedením Mgr. Marty Regecovej a Márie Siskovej. Vstupné: 4 € / osoba.

nedeľu, 13. 12. v čase 13.00 – 15.30 prebehne Nedeľný kreatívny ateliér: Vianočný papier, ktorý je súčasťou špeciálnych nedeľňajších programov určených pre rodiny s deťmi. Tentokrát je dielňa koncipovaná k blížiacim sa sviatkom, účastníci si vytvoria dekoratívny papier s vlastnoručne vyrobených pečiatok z machovej gumy pod vedením galerijnej lektorky Mgr. Anny Timkovej. Vstupné: 2 € / osoba.

V piatok, 18. 12. 2020 od 16.00 – 19.00 uvedieme tohtoročne posledný výtvarný workshop v rámci projektu Ženy On Line 8 pod názvom Vintage. Pod vedením skúsenej lektorky Jitky Novákovej si účastníci vytvoria zaujímavý objekt za pomoci zaváraninovej fľaše a dekoratívnych aplikácií. Vstupné: 4 € / osoba.

Uvedené programy ponúkame aj on-line

Naďalej intenzívne dopĺňame nový formát „karanténnej“ komunikácie Galéria OnLine, prebiehajúci vo virtuálnom prostredí webovej stránky galérie a na spravovaných sociálnych sieťach Facebook, Instagram a YouTube. Tento prezentačný formát prináša informácie, fotogalérie o zbierke, umelcoch, výstavách, vybraných dielach a inštruktážne videá k tvorivým dielňam. Online programy sú bezplatné a bez časového obmedzenia.

Link: http://gus.sk/index.php/navigacia/programy/galeria-online

Virtuálna odozva – štatistické údaje virtuálnej prezentácie programov galérie

Súčasná pandemická situácia nepriaznivo vplýva na zážitkovú percepciu umenia. Eliminácia priameho kontaktu recipienta s prezentovaným „živým“ umením uberá na umeleckom zážitku a výpovednej hodnote daného diela. Umelecká sféra flexibilne reaguje na ľahko dostupné možnosti prezentácie a presúva sa do virtuálneho prostredia. Galéria umelcov Spiša eviduje pokles fyzickej návštevnosti o 56 % oproti minulému roku. Vo virtuálnom režime zaznamenávame denný prírastok návštevníkov web stránky na cca 60 aktivít, na Facebooku máme cez 5 000 followerov a približne 400 interakcií so zverejneným príspevkom, na Instagrame od začiatku roka evidujeme progres v počet followerov na 600 (2. rok aktívneho užívania sociálnej siete), na oficiálnom YouTube kanáli máme 2 500 zhliadnutí vyše 50 videí (1. rok aktívneho užívania sociálnej siete). Štatistické údaje sú platné k 4. 11. 2020.

ℹ️  Viac informácií: www.gus.sk a na sociálnych sieťach pod názvom „Galéria umelcov Spiša“: Facebook, Instagram, YouTube.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore