Aktuality

Vyhlásenie Ústredného zväzu židovských obcí na Slovensku k zmarenej možnosti uviesť ďalšiu národnosť v blížiacom sa sčítaní obyvateľov

Svet nie je čierno-biely.

Ústredný zväz židovských obcí na Slovensku sa pripája k výzve odborníkov a významných osobností žijúcich na Slovensku, ktorí vyjadrujú nesúhlas s odstránením možnosti uviesť si i druhú národnosť v nadchádzajúcom sčítaní obyvateľov. Túto možnosť už mali občania v Čechách i v Maďarsku v minulosti a toto riešenie sa stretlo as pozitívnom ohlasom. Len v Maďarsku vďaka možnosti uvedenia dvojitej národnosti stúpol počet príslušníkov slovenskej menšiny z 10.000 na 29.000. Identita je pocit, ktorý sa skladá z viacerých prvkov, tvrdenie, že je len jedna a nedeliteľná je zjednodušovaním oveľa zložitejšej reality. Občania Slovenska so židovskými koreňmi sú tým najlepším príkladom. Napriek tragickým minulým udalostiam tu žijú – vyrástli častokrát v zmiešaných manželstvách, aj ich deti majú častokrát zmiešanú identitu. Žijú však dobrovoľne na Slovensku, lebo sa tak rozhodli – k tejto krajine cítia príslušnosť, majú k nej vzťah, svojou prácou ju posúvajú vpred a vytvárajú v nej nové hodnoty. A zároveň si ctia kultúru a tradície židovského etnika, ku ktorému sa hlásili ich predkovia- etnika, ktoré na tomto území žilo stáročia. Je preto prirodzené, že si želajú, možnosťou uvedenia dvoch národností, vyjadriť úctu k hodnotám, ktoré ich predkovia tomuto územiu dali, želajú si niesť do budúcnosti odkaz, že sa na tieto hodnoty nezabudne. Židovská komunita na Slovensku verí, že tento stav sa ešte dá zvrátiť, aby mali občania Slovenskej republiky možnosť slobodne vyjadriť svoju identitu.

Richard Duda
predseda Ústredného zväzu židovských obcí na Slovensku

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore