Tlačové správy

Európska komisia poskytne dva milióny eur Európskej univerzite Ulysseus na podporu jej inovačného ekosystému

Projekt COMPASS podporí konsolidáciu transformačného procesu aliancie Ulysseus prostredníctvom spoločnej stratégie v oblasti výskumu a inovácií.

Európska komisia schválila dva milióny eur na projekt COMPASS aliancie Ulysseus, ktorú koordinuje Univerzita v Seville (Španielsko) a tvorí ju ďalších 5 univerzít v Európe: Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), MCI | Podnikateľská škola (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). Projekt je súčasťou programu Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť v rámci programu Horizont 2020 (SwafS) Prostredníctvom spoločnej stratégie v oblasti výskumu, inovácií a podpory rozvoja inovačného ekosystému uľahčí transformačný proces aliancie Ulysseus smerom k silnej Európskej univerzite.

Projekt COMPASS: Viesť alianciu Ulysseus k tomu, aby sa stala modelom excelentnosti Európskych univerzít prostredníctvom výskumu a inovácií.  Má za cieľ konsolidovať alianciu Ulysseus ako model excelentnosti, ako súčasť dlhodobej, zdieľanej a integrovanej spoločnej stratégie výskumu a inovácií tak, aby uľahčovala synergie medzi Európskym priestorom vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Projekt COMPASS teda podporí vytvorenie konkrétnych stratégií a akčných plánov s cieľom získať pre alianciu Ulysseus pozíciu modelu inštitucionálnej transformácie.

Európska univerzita Ulysseus, ktorá naštartovala svoju cestu minulý rok v decembri stretnutím šiestich rektorov zakladajúcich univerzít, stojí pred ambicióznou desaťročnou cestou, ktorá prispeje k formovaniu Európskeho výskumného a vzdelávacieho priestoru, a tým aj budúcnosti Európy. Vďaka projektu COMPASS teraz aliancia posilní svoju spoločnú dlhodobú víziu výskumu a inovácií s cieľom dosiahnuť systémový, štrukturálny a udržateľný vplyv na všetkých úrovniach zapojených inštitúcií.

Projekt COMPASS nadviaže na súčasné aktivity aliancie Ulysseus, a to implementáciou, analýzou a šírením osvedčených postupov týkajúcich sa konkrétnych cieľov. Projekt vytvorení výskumnú a inovačnú agendu, podporí a zlepší prístup k otvorenej vede (najmä digitálnej), akredituje inovačné huby Ulysseus ako Huby Európskeho výskumného priestoru (ERA – European Research Area), či podporí výskum a inovácie zapojením nielen partnerov projektu, ale aj ďalších zainteresovaných strán, konečných užívateľov a občanov, najmä riešením zodpovedného prístupu k rodovým otázkam, etike, verejnej angažovanosti a vedeckého vzdelávania v oblasti výskumu a inovácií. Cieľom je tiež zatraktívniť alianciu Ulysseus pre talentovaných výskumných pracovníkov z celého sveta a podporiť strategickú spoluprácu s inštitúciami mimo aliancie na globálnej úrovni.

V rámci výskumnej a inovačnej agendy projektu COMPASS bude monitorovacia rada RADAR analyzovať budúce trendy v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom monitorovania a riadenia rizík a návrhu potrebných úprav pre alianciu Ulysseus. RADAR bude okrem toho monitorovať krátkodobé a dlhodobé zmeny v ekonomike, spoločnosti, na trhu práce a v kompetenciách. RADAR zhromažďuje pedagogické, sociálne, výskumné, inovačné, technologické a ekonomické know-how expertov partnerských univerzít a tým interne hodnotí progres aliancie. V prípade projektu COMPASS bude RADAR zhromažďovať informácie z odvetví výskumu a inovácií na základe Agendy výskumu a inovácií, najmä v oblastiach inovačných hubov. To povedie k identifikácii výziev a konvergencií na zabezpečenie konkurencieschopnosti v rámci programu Horizont Európa a ďalších programov výskumu a inovácií, ako aj k vhodne časovanému plánu na zviditeľnenie a umiestnenie partnerských univerzít aliancie Ulysseus v hlavných medzinárodných rebríčkoch prostredníctvom zlepšenia vedeckej produktivity v relevantných oblastiach.

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 Európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom. Po získaní rozpočtu vo výške päť miliónov eur v rámci programu Erasmus +      je aliancia Ulysseus v súčasnosti vo fáze plánovania, s prechodom do realizačnej fázy v marci 2021.

Kontaktná osoba:           

Ing. Katarína Valentová, Úsek zahraničných vzťahov a mobilít TUKE,

+421 55 602 2135, katarina.valentova@tuke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore