Tlačové správy

Obeťou Covidu 19 aj dlhoročná odborníčka starostlivosti o deti s postihnutím PhDr. Terézia Semaňáková, PhD.

Denné detské sanatórium, s.r.o. je špecializované zdravotnícke zariadenie, ktoré sa nachádza v Kežmarku na Záhradnej ulici č.2. Poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť deťom so zdravotným znevýhodnením rôzneho stupňa a typu od roku 1991, a ako súkromná spoločnosť od roku 2003. Jej zriaďovateľom a zároveň dlhoročným pracovníkom bola aj PhDr. Terézia Semaňáková, PhD., ktorá každý deň vkladala svoju aktívnu účasť pri starostlivosti o deti s postihnutím. Popri dlhodobej zdravotnej starostlivosti vyžadovali tieto deti aj špeciálnopedagogické vzdelávanie, a to sa podarilo otvorením Súkromnej materskej školy pri Dennom detskom sanatóriu. Deti získavali vzdelanostnú úroveň na základe svojich možností a schopností.

PhDr.Terézia Semaňáková, PhD. zabezpečovala aktívne vybavenie pre odbornú starostlivosť rehabilitačného oddelenia, prichádzala do kontaktu s veľkým množstvom pacientov. Ich zdravotný stav bol pre ňu dôležitou skutočnosťou, výnimočne detských pacientov, ktorých postupne cez individuálny kontakt s rodičmi a poradenstvo odporúčala pre liečebnú špeciálnu starostlivosť do prijímacej ambulancie FBLR. Pravidelný kontakt a konzultácia s lekárom a ostatnými odbornými zamestnancami zdravotníckeho zariadenia bola tiež dôležitou súčasťou vyšetrenia a posúdenia stanovenej terapie a postupu pri liečbe detských pacientov.

Súčasná doba, ktorú ovládla neistota z koronavírusu, poznačila aj život tohto špecializovaného zdravotníckeho zariadenia. Aj pri maximálnej starostlivosti o dodržiavanie povinných hygienických opatrení sa koronavírus rozšíril aj medzi zamestnancami tohto zariadenia. Ochoreli rehabilitační pracovníci, rodinní príslušníci a neminulo to ani riaditeľku Denného detského sanatória. Vysoké teploty postupne oslabovali jej organizmus a liečba zaberala len veľmi pomaly. Na štvrtý deň pobytu v nemocnici na covidovom oddelení sa zdravotný stav PhDr. Terézie Semaňákovej, PhD. zhoršil natoľko, že na následky zlyhania pľúc zomrela 22. marca 2021 vo veku 72 rokov.

Posledná rozlúčka s PhDr. Teréziou Semaňákovou PhD. bude vo štvrtok 25. marca 2021 o 14:00 hod. na cintoríne v rodných Abrahámovciach.

Profil:

PhDr. Terézia Semaňáková PhD., riaditeľka, majiteľka zariadenia Denné detské sanatórium, s.r.o.; sa narodila 14.06.1948 v podtatranskej obci Abrahámovce V.: SZŠ Poprad, Inštitút vzdelávania ZP – Bratislava, Trnavská univerzita – FZaSP Mgr., PhDr., VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave PhD., št. zahr. pobyty: USA, Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, Maďarsko, Poľsko, ČR, držiteľka certifikátov z oblasti sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva, pedagogiky, riadenia organizácií a ďalších; K.: NsP Kežmarok, detská sestra, sestra, metodička a vedúca v DJ, riaditeľka a pedagóg Montessori pedagogiky v Dennom detskom sanatóriu, pedagóg: Trnavská Univerzita – FZaSP, Vysoká škola Sv. Alžbety Bratislava, odborníčka v oblasti včasnej starostlivosti o deti s postihnutím, zakladateľka a štatutárka Denného detského sanatória, s.r.o.: zabezpečovanie sociálneho poradenstva a prevencie pre rodičov a deti s postihnutím, zakladateľka stacionára Dom sociálnych služieb v Kežmarku; S.: predsedníčka ZPMP „Pomoc v živote“ v Kežmarku, lektorka – Stála konferencia občianskeho inštitútu, členka predsedníctva Sociofórum Bratislava.

Denné detské sanatórium Kežmarok

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore