Aktuality

Ruka v ruke s projektom „Medializuj.sk“

Slovenský syndikát novinárov dnešným dňom začal oficiálnu spoluprácu s mediálnym portálom a rovnomenným projektom „Medializuj.sk“. Projekt, ktorý už rozbieha svoju púť v ďalších siedmich krajinách Európy bude mať na Slovensku okrem Slovenského syndikátu novinárov aj ďalšieho partnera v podobe Spolku lokálnych a regionálnych televízií Slovenska. Úlohou Slovenského syndikátu novinárov bude v danom projekte podporovať a prezentovať myšlienky „etického pôsobenia žurnalistiky“, zapájať doň činných novinárov a pôsobiť takisto v pozícii odborného garanta. Rovnako tak bude podporovať vstup ďalších partnerov, ktorí by svojimi skúsenosťami mohli projekt nielen obohatiť, ale najmä rozšíriť do ďalších médií.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore