Tlačové správy

Bibliobox, knihy a každodenná fantázia aj v knižnici v Rožňave

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, vylepšuje služby vďaka finančnému príspevku KSK a svojim používateľom nainštalovala Bibliobox. Slávnostné uvedenie do prevádzky sa uskutoční  v stredu 20.10.2021 o 10:00 hod. pred areálom knižnice.

„Knižnice, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, vďaka finančnému príspevku zriaďovateľa v týchto dňoch inštalujú v kraji Biblioboxy, špeciálne boxy na vrátenie kníh“, povedala riaditeľka v Rožňave Iveta Kyselová a dodala „Obmedzovanie služieb počas pandémie nás presvedčili, aby sme ešte viac skvalitňovali dostupnosť  našich služieb pre širokú verejnosť. Čitatelia tak môže vrátiť knihy aj v čase, keď je knižnica zatvorená.“

Bibliobox, box na vrátenie kníh. Je to špeciálne vyvinutý box, ktorý je konštrukčne navrhnutý pre bezúdržbovú prevádzku ako v interiéri, tak aj v exteriéri. Jeho vnútro je vybavené tak, aby sa knihy pri vhadzovaní nepoškodili. Je umiestnený pred oplotením budovy knižnice v pravej časti od vstupnej brány. Tým umožňuje čitateľom vrátiť vypožičané knihy, časopisy a iné dokumenty 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Skrátka, kedykoľvek, keď to vyhovuje čitateľovi.

Knihy a časopisy z biblioboxu sa budú pravidelne vyberať a následne sa odpíšu z konta čitateľa. Hoci čitateľ nemá ihneď žiadne potvrdenie o vrátení knihy, je povinný si na ďalší deň skontrolovať svoje konto na webovej stránke knižnice a prípadné nezrovnalosti telefonicky, počas výpožičných hodín, nahlásiť. Neuhradené poplatky zostávajú na konte, tie si musí čitateľ vysporiadať osobne.

Upozorňujeme, že knihy z Medziknižničnej výpožičnej služby (MVS), teda objedané z iných knižníc, je nutné prísť vrátiť osobne do budovy pracovníkom pri centrálnom pulte. Tak isto to platí pri knihách, ktoré boli požičané na zálohu.

Veľmi nás teší, že vďaka finančnému príspevku Košického samosprávneho kraja budú môcť aj čitatelia Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave využiť túto skvelú možnosť a príležitosť – vrátiť knihy kedykoľvek do bibloboxu, nakoľko knižnica má svojich používateľov zo širokého okolia i mimo okres. Túto službu bude možné využiť od stredy 20.10.2021 po slávnostnom spustení do prevádzky. Nezabúdajte, že pracovníčky knižnice sa na Vás tešia aj osobne v priestoroch knižnice, kde si môžete vybrať z množstva literatúry. Veď: Čo si myslíte, ako to bude pokračovať na ďalšej stránke?

Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt:

www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore