Tlačové správy

Návrh rozpočtu na verejné vysoké školy v roku 2022 znepokojil UPJŠ

Vedenie UPJŠ, vedenia jej fakúlt, univerzitných pracovísk a Akademický senát UPJŠ sa pripájajú k vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave z 11.10.2021,  vyhláseniu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo z 13.10.2021 a spoločnému vyhláseniu reprezentácií vysokých škôl SR (Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl) zo dňa 14.10.2021.

Vyjadrujeme znepokojenie nad navrhovaným rozpočtom pre rezort verejných vysokých škôl. Pokračujúci medziročný pokles rozpočtu ohrozuje existenciu aj najvýkonnejších univerzít, ktoré dôstojne reprezentujú Slovenskú republiku v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. Výskumne orientované univerzity nemajú byť závislé len od počtu študentov, ale majú  mať podmienky na to, aby mohli prinášať unikátne výsledky v oblasti vedy, výskumu a inováciách. To nie je možné dosiahnuť bez primeraného personálneho zázemia a atraktívnosti prostredia. Plne sa stotožňujeme s obavami našich kolegov z Univerzity Komenského, že návrh rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v kapitole VŠ spôsobí úplné zastavenie nášho rozvoja v čase, keď transformujeme systém vzdelávania podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a keď sa pripravujeme uchádzať sa o vedecké projekty v európskych grantových schémach a v novom programovom období pre Európske štrukturálne a investičné fondy.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore