Tlačové správy

Štrajková pohotovosť OZ KOVO Eurobus Košice

Odborová organizácia OZ KOVO Eurobus Košice vyhlásila 17.12.2021 štrajkovú pohotovosť. K tomuto kroku pristúpila z dôvodu nespokojnosti s vývojom Kolektívneho vyjednávania v organizácií. Kolektívna zmluva má garantovať zamestnancom vyššie nároky než zákony Slovenskej republiky vzťahujúce sa na dopravu.

Návrhy zamestnávateľa dotýkajúce sa mzdových nárokov idú pod úroveň minimálnej mzdy ktorú majú dostať vodiči autobusovej dopravy.

Zákonný minimálny mzdový nárok vodiča autobusu, bez mzdových zvýhodnení, na rok 2022 sa  pohybuje približne na úrovni 1 140 €. ( 163 hod. mes. fond + čas čakania medzi spojmi ). Návrh zamestnávateľa Eurobus Košice je nižší cca o 260 € až 278 € ! To je pre zamestnancov neprijateľné.

Paradoxne vyjednávame o tom, čo nám garantuje zákon. Odborová organizácia očakávala razantnejšie zvýšenie miezd všetkým zamestnancov nakoľko mzdy v Eurobuse sú nízke a nezabezpečujú dôstojnú životnú úroveň zamestnancov a ich rodín. Zamestnávateľ neberie do úvahy sociálny rozmer mzdy.

Z čoho máme platiť zvýšené rodinné výdavky ? Posledné zvýšenie cien tovarov a služieb najčastejšie používaných, Potraviny, Bývanie, Doprava, Vzdelávanie, je podľa štatistiky viac než 7 %! Perspektívne sa ráta so stúpajúcim trendom inflácie.

Pracujeme v náročnej profesii, kde máme zodpovednosť za zdravie životy nielen cestujúcich ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. O zvýšených protipandemických opatreniach, ktoré musíme dodržiavať nehovoriac. Odvetvie autobusovej dopravy čelí akútnemu nedostatku vodičov a jedným z dôvodov je aj nízke ohodnotenie.

Vodiči autobusov, ako aj ostatní zamestnanci Eurobusu si zaslúžia spravodlivé mzdy a nie platy pod ľudskú dôstojnosť. Ani doteraz nedostávame to čo si zaslúžime. Priemerná mzda bez mzdových zvýhodnení, príplatkov, je cca 1 000 € v hrubom, na niektorých autobusových linkách oveľa menej.

Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti svojim podpisom podporili všetci vodiči, ktorí boli oslovení. V prípade nedohody požiadame Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny o určenie sprostredkovateľa a v ďalšom kroku nevylučujeme ani ostrý štrajk.

 Úroveň miezd zamestnancov vypovedá aj o tom, ako zamestnávateľovi záleží  na  zamestnancoch. Vodiči autobusov ako aj ostatní zamestnanci si vážia že pracujú v Eurobuse a majú prácu, ale zároveň požadujú aby aj spoločnosť Eurobus Košice si cenila svojich pracovníkov.

odborová organizácia OZ KOVO                                                                        

Eurobus Košice

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore