Tlačové správy

Košická župa spúšťa novú výzvu na poskytnutie dotácií, prerozdelí 600 000 eur

Žiadatelia sa môžu do prvého kola výzvy v rámci dotačnej schémy Košického samosprávneho kraja zapojiť najneskôr do polovice februára.

Košický samosprávny kraj vyhlásil výzvy na poskytnutie dotácií pre rok 2022. Žiadatelia môžu o pomoc požiadať do 15. 2. 2022, kedy sa uzatvorí prvé hodnotiace kolo. Otvorená je výzva pre oblasť regionálneho rozvoja, športu, poskytovania sociálnej aj zdravotnej starostlivosti, rozvoja kultúry,  podpory vedy, výskumu a vzdelávania či v oblasti cirkevnej a náboženskej.

„Poskytovanie dotácií má v župnej kase svoje nenahraditeľné miesto. Na základe transparentných pravidiel sa nám vďaka poskytnutým prostriedkom darí podporovať originálne projekty v každom kúte nášho kraja. V minulom roku sme dotáciou pomohli napríklad obyvateľom obce Teplička na Spiši, kde pribudla multifunkčná plocha pre in-line a zimné športy aj workoutové ihrisko v Poľove. Rozvíjať mladé talenty zas pomohla finančná podpora Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov – Šengenský poludník a mnohé ďalšie projekty. Na dotácie sme do budúceho roku v rámci dotačnej schémy vyčlenili 600 000 eur,informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Úspešní žiadatelia, teda právnické aj fyzické osoby môžu získať dotáciu v minimálnej výške 500 eur. Maximálna výška príspevku v prípade dotačnej schémy sa riadila alokáciami peňazí pre konkrétny okres, a to v závislosti od počtu obyvateľov. Ak v prvom kole výzvy župa neprerozdelí všetky alokované prostriedky, vyhlási druhé kolo. Dotované zámery môžu byť realizované iba v rámci územia Košického kraja a projekt musí byť ukončený do 31. 10. 2022.

 Projekty záujemcov v dotačnej schéme budú hodnotiť odborníci, ako aj krajskí poslanci. Záverečnou fázou bude schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie dotačnou komisiou. Tá sa skladá z jedenástich poslancov KSK, dvoch zamestnancov Úradu KSK a tajomníka komisie. Dotácie župa prideľuje podľa nových transparentnejších pravidiel, ktoré zaviedla v roku 2021 aj na základe odporúčaní mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko.

 „Ukázalo sa, že vyhlasovanie dotácií podľa presne určených pravidiel bol dobrý krok. Všetci žiadatelia majú vďaka tomu rovnakú štartovaciu čiaru a zároveň sú podporené projekty zo všetkých regiónov kraja. Som rád, že už v minulom roku boli podporené kvalitné projekty, ktoré sú priamo cielené na ľudí žijúcich v daných regiónoch,“ povedal predseda dotačnej komisie a poslanec Košického samosprávneho kraja Rastislav Javorský.

Všetky potrebné informácie k výzvam sú zverejnené na webovej stránke KSK v sekcii Transparentný kraj https://web.vucke.sk/sk/transparentny-kraj/transparentny-kraj/dotacie/. Prvým krokom je vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stránke https://vucke.egrant.sk/. Spolu so všetkými prílohami je potrebné ju poslať  na adresu Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

JUDr. Anna Terezková, vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

+ 421 918 766 004     anna.terezkova@vucke.sk

https://web.vucke.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore