Aktuality

Vyhlásenie Slovenského syndikátu novinárov k zákazu vydania knihy T. Nicholsona

Rozhodnutie súdu, ktorý predbežne zakázal vydanie pripravovanej, ale zatiaľ nedokončenej knihy novinára Toma Nicholsona o kauze Gorila, a prikázal mu tiež ihneď odovzdať všetky jej verzie, pokladá Slovenský syndikát novinárov za bezprecedentné zasahovanie do slobody slova a jednoznačne protiústavný pokus ovplyvňovať verejnú mienku formou novodobej cenzúry.

Slovenský syndikát novinárov protestuje proti súdnemu rozhodnutiu, ktoré je nebezpečným precedensom.

SSN plne rešpektuje nezávislosť slovenského súdnictva a verí, že aj napriek rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava I k ešte nevydanej knihe Toma Nicholsona budú slovenské súdy rešpektovať právo na vyslovenie názoru. Súd sa svojím rozhodnutím vrátil pred rok 1968, keď bolo možné vydávať len to, čo schválili štátne orgány tlačového dozoru. Rozhodnutie súdu v intenciách takéhoto chápania slobody prejavu zahanbuje slovenské súdnictvo nielen v očiach novinárov, ale aj všetkých tých, ktorí doma aj v zahraničí veria v slobodu prejavu i v slobodu po prejave.

Odvolávať sa na budúce možné porušenie osobnostných práv navrhovateľa a poukazovať na blížiace sa voľby, pri ktorých by publikácia „mohla viesť k nenapraviteľnému skresleniu reality a deformovaniu politicky korektného zápasu o voliča“, pokladáme za účelovú argumentáciu. Prejudikovať, že kniha, ktorá zatiaľ nie je ani len dokončená, bude skresľovať realitu a neprispeje k objasneniu kauzy je špekulácia nehodná súdneho rozhodnutia.

Slovenský syndikát novinárov

6. februára 2012

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore