Košice

Cenník prenájmov priestorov a služieb v RO SSN Košice

30.1.2012

V dynamickej súčasnosti, ktorá je právom považovaná za éru informácií, Slovenský syndikát novinárov  poskytuje pre svojich členov a mnohých ďalších klientov viaceré užitočné služby, o ktorých Vás chcem  v mene predsedníčky Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Košiciach PhDr.Kataríny Čižmárikovej informovať.

K tradičným a vyhľadávaným službám košickej RO SSN patrí organizovanie tlačových konferencií v našich priestoroch v Podnikateľskom centre FAMS s.r.o. na Szakkayho ul. č.1. Naši klienti si môžu vybrať z dvoch zasadačiek (na 1. a 3. poschodí – viď foto v prílohe). Tlačovú konferenciu však na požiadanie klienta organizujeme aj v iných, ním vybraných priestoroch.

Okrem toho pre klientov spracujeme profesionálne tlačové správy, ktoré obsahujú dostatok informácií a ktoré vašu činnosť predstavia podľa vašich predstáv a zároveň zohľadnia špecifiká jednotlivých médií, čo sa obvykle odrazí v počte mediálnych výstupov.

Portfólium našich služieb sme rozšírili aj o ďalšie ponuky – napr. zhotovenie fotografií (vrátane ich dodania v elektronickej podobe), vyhotovenie videozáznamu, prípadne jeho úprava (vrátane dodania nosiča) a ďalšie. Keďže sme občianskym združením – stavovskou a odborovou organizáciou novinárov – spomínané služby poskytujeme (neraz za symbolickú) finančnú úhradu. Podrobné cenové kalkulácie obsahuje priložený Cenník služieb pre rok 2012.

 

V prípade, že máte o niektorú z ponúkaných služieb záujem, v mailovej objednávke na adresu kosice@ssn.sk treba uviesť:

– vaše fakturačné údaje (IČO, DIČ, presná adresa objednávateľa/organizátora podujatia)

– názov, resp.téma podujatia, miesto a hodina jeho konania

– kto bude hosťom podujatia

 

Mailové objednávky v RO SSN Košice sumarizujeme vo štvrtok do 14:00 hod., aby ich novinári a ďalší klienti z našej databázy mali k dispozícii v piatok napoludnie a vedeli si svoj čas na ďalší týždeň zariadiť tak, aby vami avizované podujatie mohli navštíviť.

 

Kontakt:

Mgr. Beáta Penxová-Mačingová

podpredsedníčka RO SSN Košice

mail: kosice@ssn.sk

tel.: 055/ 622 79 29

mobil: 0903 845 120

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore