Košice

Prehľad podujatí 12. týždeň – 18.03.2022

PONDELOK             Divadlo Thália                     

21.marca                   Divadlo Thália, Mojmírova 1, Košice

10:00                          Téma TB: 

Premiéra one man show Otec – Matka – Chlast

                                      Hostia TB:

  •                            Józef Czajlik – režisér
  •                             Miklós Forgács – dramaturg
  •                             Róbert Lucskay – herec

__________________________________________________________________

 UTOROK                  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o.                      

22.marca                  Kultúrny dom, Ždaňa

10:00                         Téma TB: 

Projekt cezhraničnej spolupráce Život medzi riekami Hornád a Bodrog – HOBO

______________________________________________________________

 STREDA                  Nadácia pre budúcnosť a Cirkevná spojená škola bl. Sáry Salkaházi s vyučovacím jazykom maďarským

23. marca               Československej armády 39, Moldava nad Bodvou

10:00                       Slávnostné odovzdanie budovy spojenej školy, ktorá bola postavená so značnou finančnou podporou maďarskej vlády. Na slávnostnom odovzdaní budovy školy sa zúčastní štátny tajomník pre národnú politiku Maďarska Árpád János Potápi.

Podujatie sa koná v maďarskom jazyku, tlmočenie v slovenskom jazyku bude zabezpečené.

____________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  LITFONDu

Do pozornosti opäť dávam novinársku súťaž Litfondu za rok 2021 – všetky podrobnosti nájdete na:

http://litfond.sk/subory/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1_cena_Liter%C3%A1rneho_fondu_za_novin%C3%A1rsku_tvorbu_2021.pdf

Uzávierka súťaže je 31.3.2022

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty za predchádzajúce obdobie) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur. V prípade záujmu volajte na 0903 845 120.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore