Tlačové správy

Zážitkovo-informačná záhrada Čaro Gemera sa rozrastá

Košická župa podporila v rámci internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie  aj projekt rožňavskej knižnice

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, zrealizovala druhú etapu  zážitkovo-informačnej záhrady Čaro Gemera II.

V areáli knižnice bol v rámci projektu vytvorený zážitkovo-informačný chodník, ktorý je doplnený o nové informačno-interaktívne panely a o tzv. Knižnú oázu. Tá ponúka priestor pre realizáciu nových informačných, vzdelávacích či zábavných outdoorových aktivít, rôzne besedy, čítania, muzikoterapiu, biblioterapiu, či realizáciu vyučovacích hodín netradičnou formou. Aktivity knižnice  sa tak presunú aj do exteriéru, návštevníci tu budú môcť objavovať čaro kníh a čítania aj takouto netradičnou formou.

Na internú výzvu Tradície inšpirujú inovácie pre rok 2021 vyčlenil Košický samosprávny kraj 150 000 eur. O finančné prostriedky sa mohli uchádzať kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.  So svojím projektom bola úspešná aj Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, ktorá na vytvorenie zážitkovo-informačného chodníka s Knižnou oázou získala 27 850 eur.

Realizácia výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2021 je súčasťou plnenia Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji na roky 2020-2025 (2030).

Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt: www.kniznica-rv.sk      E-mail:  kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa: Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 17

foto: knižnica

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore