Tlačové správy

Máj 2022 v Galérii umelcov Spiša

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: 1. 5. – 31. 5. 2022
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Na stiahnutie:  www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša ‒ kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravila na máj bohatú ponuku výstav a podujatí.  Celodenné programy sú organizované v rámci Župných dní Košického kraja a multižánrového podujatia Križovatky 8 s podtitulom Umenie spája v rámci medzinárodnej Noci múzeí a galérií 2022. Maratón aktivít ako výstavy, komentované prehliadky, galerijné kino, tvorivé dielne a koncert, uvedie galéria v sobotu, 14. 5. v čase 13.00 – 21.00. Realizácia sprievodných podujatí v rámci projektu prebehne počas celého týždňa v termíne 13. 5. – 18. 5: pripravujeme prezentáciu tvorby výtvarníka Mikuláša Kravjanského v projekte Orbis Pictus / Rozhovory o umení, špeciálny program určený pre učiteľov umelecko-výchovných predmetov s názvom Metodický deň učiteľov / Výstava učitelia i dejatelia, výtvarný workshop pre verejnosť Open Studio: Kabelka a širokú ponuku tvorivých dielní a edukačných workshopov pre školské skupiny.

Vo výstavnom balíku sa nachádzajú aktuálne výstavy: Učitelia i dejatelia, Roland Neupauer: Time Loop, Nadia Rovderová: Fotofatal & Suzanne Pastor: Pastoral; stále expozície: Jozef Hanula a Terra Gothica a od 6. 5. 2022 sprístupnené exteriérové expozície Záhrada umenia, Pomník Csontváryho, Zo zbierky galérie a Peter Smik: Krabice & Klobúky & Srdcia. Bez časovej limitácie uvádzame na web stránke galérie virtuálne 3D prehliadky výstav a stálych expozícií: http://www.gus.sk/index.php/vystavy/stale-expozicie

Galéria umelcov Spiša je pre verejnosť otvorená: utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a nedeľa 11.00 – 16.00. Počas dvoch Dlhých dní s umením v piatok, 6. 5. a v stredu, 18. 5. je galéria otvorená od 10.00 do 19.00 a počas Noci múzeí a galérií v sobotu, 14. 5. v čase 13.00 – 21.00.

 Župné dni Košického kraja 2022 v Galérii umelcov Spiša | piatok, 6. 5. 2022                                                                                  

Link: https://www.zupnednikosickehokraja.sk/spisska-nova-ves/

Program:

9.00 – 15.00 | Tvorivé dielne pre školy / Umenie na tácke. Kreatívne tvorenie s rôznorodým výtvarným materiálom na papierovej tácke s lektorkami galérie. Vstupné: 1,50 € / žiak.

10.00 – 19.00 | Dlhý deň s umením. Otvorené aktuálne výstavy a expozície, vrátane Záhrady umenia a Galérie pri dufarte. Vstupné: zadarmo.

10.00 – 15.00 | Workshop: Čaro hliny. Kreatívne čarovanie na  hrnčiarskom kruhu s keramikárom Petrom Smikom. Vstupné: zadarmo.

16.00 – 19.00 | Ženy On Line 10: Výtvarný plenér – Levočská ulica. Kresba vedút mesta rudkou na prírodný papier. Lektor: Ladislav Vikartovský. Vstupné: 4 € / osoba.

 

Noc múzeí a galérií / Križovatky 8 – Umenie spája | 14. 5. 2022, sobota, 13.00 – 21.00

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, ako aj pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Do podujatia sa každoročne zapájajú aj pamäťové inštitúcie Košického samosprávneho kraja.

Program:

13.00 – 21.00 | Aktuálne výstavy a stále expozície. Sprístupnenie aktuálnych výstav a stálych expozícií.

Vstupné: zadarmo.

13.00 – 19.00 | Exteriérové výstavy. Sprístupnenie exteriérových výstav v Záhrade umenia a v Galérii pri dufarte. Vstupné: zadarmo.

13.30 – 16.30 | Komentované prehliadky. 13.30 – 14.30 / Nadia Rovderová. Fotofatal & Suzanne Pastor: Pastoral;

14.30 – 15.30 / Roland Neupauer: Time Loop; 15.30 – 16.30 / Učitelia i dejatelia. Vstupné: zadarmo.

14.00 – 15.30 | Galerijné kino. Projekčná slučka dokumentov a reportáží z archívu galérie. Vstupné: zadarmo.

14.00 – 18.00 | Workshop: Čaro hliny.

Kreatívne čarovanie na hrnčiarskom kruhu s Petrom Smikom. Vstupné: zadarmo.

14.30 – 16.30 | Tvorivky: Objekty a experimenty.

Tvorba trojrozmerných asambláži s lektorkami galérie. Vstupné: 3 € / osoba.

19.00 – 20.00 | X-ART / Koncert v galérii: Duo Accosphere.

Slovensko-poľské akordeónové duo Alena Badziňáková & Grzegorz Palus. Vstupné: 6 € / osoba.

 

Sprievodné programy k Noci múzeí a galérií

  1. 5. – 13. 5. 2022, pondelok – piatok, 9.00 – 15.00 | Objekty a experimenty / Budúcnosť civilizácie.

Tvorivé dielne a edukačné workshopy pre školy. S lektorkami GUS. Vstupné: 1,50 € / žiak.

  1. 5. 2022, piatok, 16.00 – 19.00 | Open Studio: Kabelka.

Háčkovanie štýlovej kabelky z originálnej priadze „hooked zpagetti“. Lektorka: Jitka Nováková. Vstupné 10 € / osoba.

  1. 5. 2022, nedeľa, 13.00 – 15.30 | Nedeľný kreatívny ateliér: Taška Daška. Darčeková taška vyzdobená potlačou a linorytom. Lektorka: Anna Timková – GUS. Vstupné: 3 € / osoba.
  2. 5. streda, 10.00 – 19.00 | Dlhý deň s umením. Prehliadky výstav do večerných hodín. Vstupné: štandardné.
  3. 5. 2022, streda, 17.00 – 19.00 | Orbis Pictus / Rozhovory o umení: Metafyzika Mikuláša Kravjanského. Vstupné: zdarma. Prezentácia tvorby výtvarníka, pochádzajúceho zo Spiša, ktorý od r. 1968 žil v USA a Kanade. Uvádza kurátorka Katarína Balúnová – GUS. Vstupné: zadarmo.
  4. 5. 2022, piatok, 08.00 – 13.00 | Metodický deň učiteľov. Edukačný program pre učiteľov výtvarnej výchovy (1. a 2. stupeň ZŠ) z okresu SNV k výstave Učitelia i dejatelia. Vstupné: € 10 / osoba.

 

Tvorivky / Programy pre školy

Ponuka tvorivých dielní pre všetky typy škôl.

Aktualizované informácie k programovej ponuke nájdete na našej web stránke: http://gus.sk/index.php/navigacia/programy/skoly

 

Program tvorivých dielní | máj – jún 2022.

Vstupné: žiak / € 1,50; s obrazovým sprievodcom – zošitom: žiak / € 2.

Objekty a experimenty: Tvorba asambláže – trojrozmernej koláže technikou kašírovania.

K výstave Nadia Rovderová: Fotofatal & Suzanne Pastor: Pastoral.

Príbeh učiteľa: Tvorba štylizovaného portrétu učiteľa technikou nitkografie v kombinácii s textilnou kolážou.

K výstave Učitelia i dejatelia.

Výbuchy farieb: Tvorba experimentálnej maľby akrylovými farbami a rôznymi pomôckami.

K výstave Roland Neupauer / Time Loop.

Šperkovnica | Tvorba zdobenej šperkovnice z kartónu pre milovanú mamičku. Ku Dňu matiek (8. 5.).

Kreslené vysvedčenie | Tvorba grafiky a „galerijného“ vysvedčenia pre pracovníkov galérie.

K ukončeniu školského roka 2021/2022.

 

Edu-art / Celodenný edukačný program pre školy.

Vstupné: žiak = 1 dielňa / € 3; doprovod / zadarmo. Vstupné s obrazovým sprievodcom: žiak / € 3,50; doprovod / zadarmo. V cene: prehliadka výstav, prednáška / prezentácia, tvorivé dielne, výtvarný a propagačný materiál.

 

Komentované prehliadky výstav.

Vstupné: žiak / € 1; doprovod / zadarmo.

Prehľad aktuálnych výstav: http://gus.sk/index.php/vystavy/aktualne

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore