Tlačové správy

Gotické kostolíky na Gemeri sa dostali na mapu Európskeho dedičstva

Prestížnu značku Európske dedičstvo udelila štyrom gotickým kostolíkom na Gemeri Európska komisia

Štyri gotické kostolíky v Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach a Plešivci nachádzajúce sa na Gemeri získali značku Európske dedičstvo, a to vďaka unikátnym stredovekým nástenným maľbám, ktoré sa v nich nachádzajú. Košický a Banskobystrický samosprávny kraj uspeli so spoločnou nomináciou o získanie tejto prestížnej značky pre dokopy 12 kostolov na Gemeri a v Malohonte. Niektoré fresky nachádzajúce sa v kostoloch, ktoré sú súčasťou Gotickej cesty, sú staré viac ako 700 rokov. „Túto značku sme spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom získali ako prví na Slovensku, doposiaľ sa ňou nepýši žiadna lokalita. Za posledných deväť rokov ju pritom získalo iba 48 lokalít v Európe. Považujeme preto za veľký úspech, že sme s našou nomináciou boli úspešní a fresky talianskej školy sa zaradili do zoznamu pamiatok pod značkou Európskeho dedičstva. Gemer patrí medzi menej rozvinuté regióny, verím, že táto prestíž bude impulzom aj pre turistov, aby zavítali do tohto kúta nášho kraja,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Do zoznamu Európskeho dedičstva sa zapísalo osem kostolov v Malohonte a štyri na Gemeri. Konkrétne ide o evanjelické kostoly v Koceľovciach, Ochtinej, Štítniku, Kameňanoch, Kraskove, Kyjaticiach, Rimavskej Bani a v Rimavskom Brezove, rímskokatolícke kostoly v Chyžnom, Rákoši, Šiveticiach a v kostole reformovanej cirkvi v Plešivci. Nominované kostolíky reprezentujú jedinečné európske hodnoty,  ktoré sú dôležitým kritériom hodnotenia pri udeľovaní značky Európske dedičstvo. Finálny zoznam bol výsledkom spoločného výberu odborníkov z krajských pamiatkových úradov v Banskej Bystrici a v Košiciach. V gotických kostolíkoch bola použitá technika pravej fresky, čo znamená, že na vlhkú omietku sa nanášali farby. Ich zaujímavosťou je, že tieto farby boli vedľajším produktom baníckej a hutníckej činnosti, ktorá bola pre oblasť Gemera a Malohontu príznačná. Autormi stredovekých nástenných malieb sú talianski freskári a nimi vyškolení majstri.

Nomináciu Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja koordinoval Pamiatkový úrad SR. O udelení tzv. European heritage label (EHL), teda Európskeho dedičstva rozhodol medzinárodný expertný panel pri Európskej komisii, zložený zo skupiny 13 nezávislých odborníkov vymenovaných Európskym parlamentom, Radou, Komisiou a Výborom regiónov. Ten ho udeľuje budovám, dokumentom, múzeám, archívom, pamiatkam alebo udalostiam, ktoré zohrali významnú úlohu pri vývoji Európy.

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

 

Košický samosprávny kraj

+ 421 918 766 004

anna.terezkova@vucke.sk

https://web.vucke.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore